off

Słowo Boże w wersji obrazkowej (IV Tydzień Adwentu)

Rozważania biblijne do modlitwy osobistej oraz lectio divina wyłożone są na stoliku pod chórem

Umieściliśmy również Słowo Boże z dzisiejszej Ewangelii w wersji obrazkowej do kolorowania dla dzieci. Chcemy w ten sposób zachęcić do coniedzielnego spotkania ze Słowem Bożym w rodzinie.

Kolorowanka znajduje się na tutaj: kolorowanka, a instrukcja tutaj: instrukcja.