o. Emilian
proboszcz i gwardian

Emilian Piotr Gołąbek OFM

Od 2012 roku Proboszcz Parafii pw. św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu (Sołtysowice), pełniący równocześnie funkcję Gwardiana Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej Wrocław-Sołtysowice, jak również funkcję sekretarza misji i ewangelizacji w Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.

t: (+48) 71 32 50 480
e: proboszcz@albertwielki.pl

o. Jozue
wikariusz parafialny

Jozue Grzegorz Szymański OFM

Wikariusz parafialny, Asystent regionalny Wspólnoty Małżeństw Equipes Notre Dame.

t: (+48) 71 32 50 482
e: o.jozue@albertwielki.pl

o. Michał
kapelan szpitalny, duszpaterz

Michał Wojciech Borecki OFM

Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu

t: (+48) 71 32 50 481
e: o.michal@albertwielki.pl

o. Roman
duszpasterz, rekolekcjonista

Roman Celary OFM

Asystent kościelny Centrum Kultury im. św. Jana Pawła II

t: (+48) 603 952 330
e: roman-ofm@o2.pl

o. Ksawery
Katecheta

Ksawery Mokrzycki OFM

Katecheta w szkole przy ul. Sołtysowickiej.

e: xaveriusofm@gmail.com

br. Salezy
zakrystian

Salezy Jarosław Siemiński 

Furtian, kucharz klasztoru.

t: (+48) 71 32 50 429
e: b.salezy@albertwielki.pl