Pierwsze starania o budowę kościoła i utworzenie parafii na terenie Wrocławia – Sołtysowic podjęto już w roku 1938. Rozbudowywano tu Cukrownię i Młyn, a co za tym idzie również osiedle, stąd wzrastała liczba mieszkańców. Pierwszym proboszczem dla planowanego kościoła, który miał być poświęcony św. Albertowi Wielkiemu, został ks. Józef Engelbert. On to 7 grudnia 1938 r. nabył działkę pod budowę świątyni (u zbiegu obecnych ulic Sportowej i Przybyszewskiego), a projekt budowy opracował architekt p. Lawatsch. Budowy jednak nie rozpoczęto z powodu wybuchu II wojny światowej. 30.11.1960 r. zostaje poświęcona mała salka katechetyczna w domu p. Waliszewskich przy ul. Gimnazjalnej. Przez 30 lat, w każdy wtorek i środę prowadziły tu katechezę, na zmianę dwie zakonnice: s. Marta i s. Angelika.

 

 • 23.01.1988 r. architekt p. Paweł Ogielski przedstawił projekt kościoła w Sołtysowicach podczas spotkania przełożonych wrocławskiej Prowincji Zakonnej Franciszkanów.
 • We wrześniu 1988 r. p. Eugenia Kulpita przekazała w darze swój dom, ogród i pomieszczenia gospodarcze pod budowę kaplicy.
 • 20.11.1988 r. – poświęcenie kaplicy przez ks. bp Tadeusza Rybaka i rozpoczęcie pracy duszpasterskiej przez Franciszkanów na terenie dzielnicy Wrocław – Sołtysowice. Pierwszym opiekunem „parafii” został o. Gerard Glaeser.
 • 22.03.1990 r. – ks. bp T. Rybak po raz pierwszy udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży na Sołtysowicach.
 • 1.06.1990 – rozpoczynają się pierwsze wykopy pod fundamenty na nowy kościół.
 • 20.06.1990 – Wrocław opuszcza o. Gerard Glaeser i wyjeżdża do pracy do Niemiec. Budowę i duszpasterstwo przejmuje o. Stanisław Paszewski, proboszcz parafii na Karłowicach.
 • 20.08.1992 – erygowanie parafii na Sołtysowicach – jej patronem zostaje św. Albert Wielki – kapłan, dominikanin, średniowieczny Doktor Kościoła pochodzący z Niemiec, nauczyciel św. Tomasza z Akwinu. Wezwanie nawiązuje do kościoła, który miał powstać w Sołtysowicach przed II wojną światową. Drugorzędną Patronką parafii została Matka Boża Anielska. Proboszczem zostaje mianowany o. Stanisław Paszewski.
 • 22.05.1993 – pierwsza kanoniczna wizytacja parafii przeprowadzona przez ks. bp Jana Tyrawę. W tym również dniu Czcigodny Wizytator udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.
 • 25-26.10.1994 – peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – przewodniczył ks. bp Józef Pazdur.
 • 25.12.1995 r. – Pasterka – po raz pierwszy została odprawiona msza św. w nowym kościele. Przed mszą św. przeniesiono Przenajświętszy Sakrament z kaplicy do nowego kościoła i umieszczono w Tabernakulum poświęconym przez o. Prowincjała Błażeja Kurowskiego.
 • 27.05.1997 r. Z okazji trwania Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu J. Em. Henryk Kardynał Gulbinowicz udzielił w Hali Ludowej (dziś Hala 100-lecia) sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.
 • 24.10.1999 r. – początek misji jubileuszowych z okazji 2000–lecia narodzin Chrystusa i 1000–lecia ustanowienia Archidiecezji Wrocławskiej. Misje wygłosił o. Zygmunt Sołek – redemptorysta z Głogowa. Krzyż misyjny ufundowali leśnicy, mieszkańcy naszej parafii. Były to pierwsze misje parafialne w historii parafii.
 • 13.11.1999 – druga wizytacja kanoniczna parafii połączona z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania przez ks. bp. Józefa Pazdura. Dzień później (14.11.1999) z okazji odpustu parafialnego ks. bp Józef podczas sumy odpustowej poświęcił nowy ołtarz w kościele.
 • 14.05.2000 – poświęcenia kapliczki MB Fatimskiej, którą postawiono na terenie parafii u zbiegu ulic Lekcyjnej i Redyckiej       – poświęcenia dokonał ks. bp Edward Janiak.
 • 19.11.2000 – z okazji odpustu parafialnego nasza parafia wzbogaciła się o relikwie św. Alberta Wielkiego, które przywędrowały do nas z dalekiej Kolonii.
 • 16.05.2002 – Bierzmowania w naszej parafii udzielił o. bp Antoni Bonifacy Reimann OFM, dawniejszy wikariusz parafii św. Antoniego we Wrocławiu – Karłowicach, obecnie Wikariusz Apostolski w Wikariacie Nuflo de Chaves w Boliwii.
 • 11.02.2003 – rozpoczęcie peregrynacji w parafii figurki MB Fatimskiej i Różańca św. z okazji ogłoszonego przez Ojca Świętego Roku Różańca św.
 • 11.06.2004 – o. Prowincjał Wacław Chomik erygował Drogę Krzyżową na Kalwarii Sołtysowickiej.
 • 28.06.2004 – ponownie w naszej parafii gościł o. bp Antoni Bonifacy Reimann OFM, który bierzmował naszą młodzież.
 • 18.04.2005 – trzecia wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. Abp Mariana Gołębiewskiego.
 • 14.10.2006 – po raz trzeci sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzielił w naszej parafii biskup z Boliwii, nasz współbrat o. bp Antoni Bonifacy Reimann OFM.
 • 31.05.2008 – rozpoczynają się prace rozbiórkowo-budowlane związane z wybudowaniem w Sołtysowicach obiektu klasztorno-duszpasterskiego dla przyszłej wspólnoty Franciszkanów.
 • 14.12.2008 – sakramentu bierzmowania udzielił naszej młodzieży ks. bp Józef Pazdur.
 • 10.12.2009 – przy naszej parafii zawiązuje się adoracyjna wspólnota Krwi Chrystusa.
 • 25.02.2010 – odpowiednim dekretem Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostaje powołany Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii.
 • 14.04.2010 – czwarta wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bp Edwarda Janiaka.
 • 9.05.2011 – pożegnanie pana kościelnego. W tym dniu bardzo uroczyście podziękowano za 20-letnią służbę jako kościelnego p. Stanisławowi Banasiowi, który ukończył 87 lat życia. (p. Stanisław zmarł 14.12.2011 r.)
 • 14.06.2011 – ks. bp Edward Janiak udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.
 • 17.08.2012 – zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Po 20 latach wytężonej pracy o. Stanisława Paszewskiego na tym stanowisku zastąpił o. Emilian Gołąbek. Wraz z nim do nowo wybudowanego klasztoru wprowadziło się 4 współbraci i utworzyło w tym miejscu nową wspólnotę franciszkańską.
 • 8-9.05.2013 – peregrynacja w naszej parafii Krzyża bł. Jana Pawła II, z okazji Roku Wiary jaki przeżywamy w Kościele na całym świecie.
 • 1.07.2013 – nasz nowy dom zakonny został poświęcony przez Generała Naszego Zakonu o. Michaela Perry OFM.
 • 30.03-6.04.2014 – przeżywaliśmy w parafii Misje święte. Ojcowie Jarosław Zatoka OFM i Cherubin Żyłka OFM starali się poprzez nauki ukazywać Kościół jako ojcowski dom, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem.
 • 7.05.2014 – sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp Andrzej Siemieniewski
 • 17.09.2015 – odbyła się wizytacja ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego, który spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych oraz przyglądał się przez jeden dzień życiu naszej wspólnoty. Na koniec swej wizyty ksiądz biskup udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania.
 • 20-25.07.2016 –  w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, w ramach Dni w Diecezji, przed głównymi obchodami w Krakowie, gościliśmy w naszej parafii młodzież ze Stanów Zjednoczonych.