off

o. Emilian

Emilian Piotr Gołąbek OFM

Od 2012 do sierpnia 2019 roku Proboszcz parafii, pełniący równocześnie funkcję Gwardiana Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej Wrocław-Sołtysowice.

Autor