off

o. Emilian

Emilian Piotr Gołąbek OFM

Od 2012 roku Proboszcz Parafii pw. św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu (Sołtysowice), pełniący równocześnie funkcję Gwardiana Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej Wrocław-Sołtysowice, jak również funkcję sekretarza misji i ewangelizacji w Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.

t: (+48) 71 32 50 480
e: proboszcz@albertwielki.pl

Autor