Seminarium Odnowy Wiary

16 kw. 2018 - 21 maj 2018 | 07:00 pm - 07:00 pm

Drodzy Parafianie!

Od przyszłego poniedziałku (16.04), przez 6 kolejnych poniedziałków organizować będziemy Seminarium Odnowy Wiary.

Jest to cykl katechez, które obejmują wspólną modlitwę, katechezę i spotkanie w grupach. Problematyka spotkań będzie związana z najważniejszymi kwestiami i dylematami dotyczącymi życia duchowego. Katechezy będą wygłaszać m.in. ks. bp Andrzej Siemieniewski, ks. prof. Mariusz Rosik, o. Norbert Oczkowski OP.

Rozpoczęcie 16 kwietnia o godz. 19.00.

Seminarium Odnowy Wiary Seminarium jest skierowane do osób dorosłych,  które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób.

Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszeniado bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.

Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniemdo pewnych form kultu pozbawionych radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa.

Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramionai przylgnąć do miłującego nas serca, by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.

Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także i dla nich niespodzianki.