Odpust parafialny

15 lis 2017 | 06:00 pm

 

 

Uroczystość Odpustową z okazji wspomnienia św. Alberta Wielkiego świętować będziemy 15 listopada (środa) o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału szczególnie dzieci wraz z rodzicami.

 

UWAGA!

Od dnia 06.11.2017r. rozpoczynamy nowennę przed uroczystością odpustową.

 

 • 6 listopada – poniedziałek - Dzień Pierwszy

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

  Do modlitwy powinniśmy się przygotować. Ważne jest najpierw oczyszczenie sumienia: "Jeżeli serce nasze niczego nam nie wyrzuca, miejmy ufność w Bogu, że o cokolwiek poprosimy, to otrzymamy od Niego". Po drugie potrzeba uniżyć umysł, gdyż "Pan patrzy na modlitwę pokornych i nie gardzi ich prośbami". Po trzecie – darować urazy. Gdy chcecie stawać do modlitwy, "odpuśćcie, jeżeli kto ma coś przeciw komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze grzechy.”

  Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Kapłanie według Serca Bożego,

  Gorliwy czcicielu Maryi,

  Godny Synu św. Dominika,

 • 7 listopada – wtorek - Dzień drugi

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

   Do modlitwy powinniśmy się przygotować. Przygotowanie zewnętrzne do modlitwy jest potrójne, a więc pierwsze jest wypełnianie Bożych przykazań, ponieważ, jeżeli czynimy to, co Pan nakazał, bez wątpienia uzyskamy to, o co prosimy. Drugie jest pojednanie się z obrażonym bratem. Trzecie to stosowanie postów i jałmużny, które modlitwę wspierają, powiada bowiem Izajasz: "Podziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»".

  Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Potężny Obrońco Wiary,

  Lita Skało nadziei,

  Gorejący Serafinie miłości,

 • 8 listopada – środa - Dzień trzeci

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

   Do modlitwy powinniśmy się przygotować. Wewnętrzne przygotowanie to przywołanie serca do siebie: "Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu". Wejściem do swej izdebki jest przywołanie serca do siebie, a zamknięcie drzwi jest tego serca skupieniem. Przywołać serce do siebie, to znaczy zebrać do wewnątrz rozproszone na zewnątrz myśli i uczucia

  Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Oświecony Cherubie mądrości,

  Mężny Obrońco sprawiedliwości,

  Niezawodny Wzorze roztropności,

 • 9 listopada – czwartek - Dzień czwarty 

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

   Do modlitwy powinniśmy się przygotować. Ostatnim przygotowaniem jest obudzenie pobożnego uczucia ku Bogu, co dokonuje się przeważnie przez rozmyślanie o naszej nędzy, a Bożej dobroci i miłosierdziu. Przez rozważanie własnej naszej nędzy uczymy się, o co trzeba nam prosić; przez rozważanie zaś miłosierdzia Bożego - z jakim pragnieniem powinniśmy prosić.

  Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Jasne Lustro umiarkowania,

  Niewzruszony Filarze męstwa,

  Żywy Wzorze pokory,

 • 10 listopada – piątek – Dzień piąty

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

  Do modlitwy powinniśmy się przygotować. Prawdziwie modlimy się bowiem wtedy, gdy nie myślimy o czym innym. Duch powinien zostać najpierw oczyszczony i oddalony od myśli o rzeczach doczesnych, a czysty wzrok serca prawdziwie i z prostotą podniesiony ku Bogu. Powinno się oddalić wszelką myśl cielesną i światową, aby niczym innym duch się wówczas nie zajmował, jak tylko tym, o co się modli.

  Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Świetlany Przykładzie ubóstwa,

  Nieskalana Lilio czystości,

  Prawdziwy Wzorze posłuszeństwa,

 • 11 listopada – sobota – Dzień szósty

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

  Do modlitwy powinniśmy się przygotować. kapłan bowiem modlitwą rozpoczynającą prefację przygotowuje serca braci, mówiąc: "W górę serca", oni zaś odpowiadają: "Wznosimy je do Pana", aby serce było zamknięte przed nieprzyjacielem, a otworzyło się samemu tylko Bogu i abyśmy nie mieli czego innego w sercu, a czego innego na języku.

   Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Szlachetne Naczynie wszystkich cnót,

  Gorliwy Naśladowco Apostołów,

  Jaśniejący Klejnocie biskupów,

 • 12 listopada – niedziela – Dzień siódmy

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

  Ubezpieczeniem czystości jest święte weselenie się w Bogu. To bowiem odbiera wszystkim innym rzeczom wszelką wartość w oczach naszych. Kto skosztował rozkoszy ducha, temu obmierzną rozkosze ciała.

  Nie pytajmy o to, co inni o nas myślą, lub mówią, czy nam schlebiają, czy nas lżą; myślmy tylko o tym, co się przyczynić może do spokoju naszego.

   Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Wyjątkowa Ozdobo teologów,

  Osobliwa Chwało twego Zakonu,

  Złoty Skarbie twej Ojczyzny,

 • 13 listopada – poniedziałek – Dzień ósmy

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

  "Kto jest szczerze miłosierny, więcej się smuci grzechem tego, kto go obraził, aniżeli wyrządzoną sobie krzywdą".

  "Prawdziwa bo jaźń Boża skłania człowieka do unikania grzechów nie tylko śmiertelnych, ale i powszednich".

  "Fałszywa to pokuta, którą się poprawia z jednego grzechu, a o inny nie dba".

  "Człowiek może z własnej winy upaść, ale nie może z własnej woli się podźwignąć".

   Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Kapłanie według Serca Bożego,

  Gorliwy czcicielu Maryi,

  Godny Synu św. Dominika,

 • 14 listopada – wtorek – Dzień dziewiąty

  Modlitwa

  Boże, któryś sługę swego Alberta oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Z Pism św. Alberta

  Jak za fałszywą monetę nic dobrego nie kupisz, tak fałszywymi cnotami nie posiądziesz Królestwa niebieskiego".

  "Kto jest prawdziwie cierpliwy, nie żali się przed nikim na krzywdy, choć serce niekiedy doznaje ulgi w skardze i użaleniu".

  "Często bywa zbytkiem, co nam się wydaje potrzebą”.

   Wezwania z litanii

  Święty Albercie Wielki - módl się za nami

  Potężny Obrońco Wiary,

  Lita Skało nadziei,

  Gorejący Serafinie miłości,

 •