off

Neoprezbiterzy w Parafii

Naszych pięciu diakonów: fr. Kevin, fr. Pio, fr. Dolindo, fr. Vianney i fr. Savio, którzy w kwietniu otrzymali święcenia kapłańskie z rąk JE bp Andrzeja Czai, w dniu 12.06.2024r.  o godzinie 18.00 odprawią w naszej Parafii Mszę świętą i udzielą błogosławieństwa prymicyjnego.