off

Katecheza Dobrego Pasterza

 

Siostry i Bracia!

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3,5 -5 lat na zajęcia Katechezy Dobrego Pasterza.

Szczegóły i zapisy pod adresem email: dorota.u.janiak@gmail.com

Pierwsze spotkanie już 18 listopada 2023r.

 

 

 

Katecheza Dobrego Pasterza jest inną formą otwierania dziecka na Boga od tych, które już znamy.  Opracowana została w latach 50tych XX wieku przez włoską teolog Sofię Cavaletti. Pracując z dziećmi odkryła ich niezwykły potencjał duchowy  polegającyna tym, że „dziecko w wieku przedszkolnym ma szczególne możliwości poznania Boga niezależnie od poziomu rozwoju intelektualnego”.  Opiera się ona na podejściu pedagogicznym Marii Montessorii, w którym nacisk kładzie się na pracę własną dziecka w przygotowanym otoczeniu zwanym atrium. „Zabawa-praca” dziecka w naturalny sposób staje się wtedy jego modlitwą i kontemplacją. Tylko mały odcinek czasu poświęca się na przedstawienie przez katechetę nowego tematu. Reszta czasu przeznaczona jest na pracę własną z materiałem, do którego chce wrócić dziecko. Pomoce, których używamy to domki i figurki obrazujące np. przypowieści, miniatury paramentów i szat liturgicznych. Pomocne nam będzie maleńkie ziarnko gorczycy, którego dotkniemy czy świeżo zamieszany zakwas rosnący w trakcie spotkania.

W atrium najważniejszą rolę odgrywa jednak Jezus – jedyny Nauczyciel, który spotyka się z dzieckiem przez słuchanie Słowa Bożego np. w przypowieściach czy proroctwach. Pomoce katechetyczne są po to, aby dziecko niejako „zobaczyło” Słowo Boże i miało czas na spotkanie z Bogiem.  Zarówno dzieci jak i dorośli słuchają Jego Słowa bez podawania swoich interpretacji. Każde dziecko dorasta do tego co chce przekazać mu Bóg w swoim tempie – jest to proces (z niewielką pomocą katechety). 

Spotkania prowadzone są w atmosferze wyciszenia, którego dzieci potrzebują, aby skupić się na swojej pracy z materiałem i stworzyć przestrzeń dla Boga. W skupieniu pomagają nam aktywności poprawiające koncentrację. W spotkaniach dzieci uczestniczą bez rodziców.

 Miejsce spotkań katechezy to „atrium”, czyli przedsionek kościoła, w którym dzieci odkrywają również znaczenie znaków liturgicznych oraz świąt, a tym samym mogą lepiej przygotować się do uczestniczenia w nich i bardziej świadomie je przeżyć.

Na spotkaniach będziemy m. in.:

  • poznawać podstawowe informacje nt. mszy świętej, otoczenia czyli kościoła i przedmiotów, które tam się znajdują;
  • rozważać Słowo Boże, szczególnie przypowieści o Królestwie Bożym;
  • przygotowywać się do świąt i wspólnie je przeżywać (Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha Świętego);
  • odkrywać tajemnice znaków liturgicznych (chrzest św, msza św.).
  • Spotkania Katechezy Dobrego Pasterza  mają na celu stworzenie przestrzeni i czasu, aby dać dzieciom szansę osobistego spotkania z Bogiem, odkryć i zachwycić się Jego miłością oraz nawiązać z Nim osobową relację.