off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 08.10.-15.10.2023r.

 • 8 października - XXVII Niedziela Zwykła 

  08.00         1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                      2/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

  10.00          W intencji Karoliny Rogala z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
                       o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

  11.30           O dar nieba dla świętej pamięci Teresy i Sylwestra Troska oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
                       dla Jadwigi Troska z okazji 93 rocznicy urodzin.

  17:30           Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00           W intencji Moniki i Pawła w 1 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                        o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

 •  

 • 9 października - poniedziałek

  06.30        O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Barbary oraz nawrócenie dla rodziny
                     i otoczenia zgodnie z przekazem Bożym

  09.00        Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

  17:30         Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00         1/ Za świętej pamięci Jana Siołek, Annę, Wiktora, Gertrudę, Alfreda, Waltera Hosz
                           i za zmarłych z rodziny, o łaskę nieba.

                     2/ W Za śp. Krystynę Dziubacką - od Wspólnoty Mieszkaniowej Leśnik.

 • 10 października - wtorek

  06.30       W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                    oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  09.00       Za śp. Andrzeja i zmarłych z rodziny, o łaskę nieba dla nich.

  17:30        Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00        1/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.
                    2/ Za duszę świętej pamięci Marceliny Lech - od rodziny Poznakowskich.

 • 11 października - środa

  06.30         Za śp. Kazimierę, o łaskę nieba.

  09.00         Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

  17:30          Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00          1/ Msza święta w intencjach zbiorowych.
                      2/ O łaskę zdrowia w ciężkiej i opiekę Matki Bożej dla Zdzisława.

   

 • 12 października - czwartek

  06.30        1/  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Barbary oraz nawrócenie dla rodziny
                           i otoczenia zgodnie z przekazem Bożym.
                     2/  W intencji Zuzi i Kuby z okazji urodzin, prosząc o zdrowie, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo
                           i opiekę Matki Bożej.

  09.00        O Boże błogosławieństwo dla brata Rafała i ojca Wacława, o potrzebne łaski na każdy dzień
                      i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie.

  17:30         Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00         1/ W intencji żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i ich rodzin.
                     2/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

 • 13 października - piątek - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

  06.30       W intencji Panu Bogu Wiadomej.

  09.00       W intencji śp. Mikołaja Łabuń, o pokój jego duszy.

  18.00        1/ W intencji Ojca Świętego Franciszka - Róże Różańcowe.
                    2/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka

  18:45        Nabożeństwo Fatimskie.

  19:30        Czuwanie w intencji Ojczyzny.

 • 14 października - sobota - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  06.30         Za śp. Krystynę Dziubacką – od rodziny Najwerów.

  09.00         Za śp. Ludwikę, o radość życia wiecznego.

  17:30          Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00          1/ W intencji ojca Kacpra z okazji imienin.
                      2/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

 • 15 października - XXVIII Niedziela Zwykła 

  08.00         1/ W 14 rocznicę śmierci, o Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla niego oraz dla wszystkich
                           zmarłych z rodziny: Danuty, Daniela, Janiny, Pelagii, Romualda, Feliksa, Mieczysława.
                      2/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

  10.00          Z okazji 18 rocznicy urodzin Michała, dziękując za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
                       dary Ducha Świętego, potrzebne łaski na każdy dzień, opiekę Matki Bożej

  11.30           Z okazji 50 rocznicy ślubu Aliny i Stefana Litwińskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                       i z prośbą Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski.

  17:30           Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00           1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                       2/ W rocznicę śmierci Barbry Sikorskiej, o łaskę nieba dla niej.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!