off

Vademecum wyborcze katolika

Drodzy Parafianie,

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Dlatego też Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski opublikowała dokument pn. „Vademecum wyborcze katolika” mający nam pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach w naszym kraju.

Z dokumentem możecie zapoznać się na stronie Konferencji Episkopatu Polski.