off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 24.09.-01.10.2023r.

 • 24 września - XXV Niedziela Zwykła 

  08.00          Za śp. Stanisława w 25 rocznicę śmierci.

  10.00           1/ W 2 rocznicę ślubu Katarzyny i Andrzeja, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                             i z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
                        2/  Za śp. mamę Władysławę Krauze w dniu jej urodzin, o łaskę nieba.

  11.30             1/ W 40 rocznicę ślubu Jolanty i Krzysztofa, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                              o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
                        2/ Za śp. Gabriela Plaminiaka, o łaskę nieba - gregorianka

  17:30           Nabożeństwo.

  18.00           1/ Za śp. Jadwigę Szling, o pokój jej duszy.
                       2/ W intencji żyjących i zmarłych Parafian.

 •  

 • 25 września - poniedziałek - wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa  

  06.30          Z okazji 45 rocznicy ślubu Ewy i Bernarda, dziękują Bogu za wszelkie łaski
                       i prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo w całej rodzinie.

  09.00          Za śp. Gabriela Plaminiaka, o łaskę nieba - gregorianka.

  18.00           1/ W intencji Misji świętych - Róże Różańcowe.
                       2/ Za śp. Rozalię Grzesiak w 30 dzień po śmierci.

 • 26 września - wtorek

  06.30       W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                    oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  09.00       O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Barbary oraz nawrócenie dla rodziny
                    i otoczenia zgodnie z przekazem Bożym

  18.00         1/ W intencji ojca Cypriana za okazji imienin.
                     2/ Za śp. Gabriela Plaminiaka, o łaskę nieba – gregorianka.

 • 27 września - środa - wspomnienie Św. Wincentego a Paulo

  06.30         Za śp. Tadeusza Glonek - od brata.

  09.00         Za śp. Gabriela Plaminiaka, o łaskę nieba - gregorianka.

  18.00         1/ Msza święta w intencjach zbiorowych.
                     2/ Za śp. Krystynę Dziubacką - od uczestników pogrzebu.

   

 • 28 września - czwartek - wspomnienie św. Wacława

  06.30        O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Barbary oraz nawrócenie dla rodziny
                     i otoczenia zgodnie z przekazem Bożym.

  09.00        O łaskę nieba dla świętej pamięci Weroniki Liberek.

  18.00         1/ W intencji Ojca Wacława z okazji imienin.
                     2/ W intencji Brata Rafała z okazji imienin.
                     3/ W intencji ojca Michała z okazji imienin.
                     4/ W intencji Marty Majkowskiej w 10 rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo,
                          potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

 • 29 września - piątek - wspomnienie św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

  06.30       W intencji Wspólnoty Klasztornej.

  09.00       O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Barbary oraz nawrócenie dla rodziny
                     i otoczenia zgodnie z przekazem Bożym.

  18.00         1/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.
                     2/ Za śp. Danutę Mazurek w 4 rocznicę śmierci.
                    

 • 30 września - sobota - wspomnienie Św. Hieronima

  06.30         W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00         O łaskę nieba dla duszy świętej pamięci Stanisławy Liberek.

  18.00          1/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.
                      2/ Za śp. Mariana Bogdziuna - od Adama i Henryki Górskich.

 • 1 października - XXVI Niedziela Zwykła 

  08.00         1/ W 40 rocznicę ślubu Barbry i Mirosława, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                            o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
                       2/ Za śp. Józefa Mondel, o łaskę nieba - gregorianka.

  10.00           Z okazji rocznicy ślubu Waldemara i Marty, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                        o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie.

  11.30            Za żyjących i zmarłych Parafian.

  17:30           Nabożeństwo.

  18.00           Za świętej pamięci Henryka, Tadeusza i Józefę Sobieraj.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!