off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 26.03.-02.04.2023r.

 • 26 marca - V Niedziela Wielkiego Postu 

  08.00           Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  10.00            1/ Z okazji 6 rocznicy urodzin Dominika, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
                              i Anioła Stróża.
                        2/ W intencji Kubusia w 1 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                              i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża.

  11.30             1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  17.30            Gorzkie Żale.

  18.00            W intencji ojca Emanuela z okazji imienin.

 •  

 • 27 marca - poniedziałek 

  06.30          Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00          Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  18.00           1/ Za śp. Krystynę Szymańską, o łaskę nieba – Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
                       2/ Za śp. Gabriela Plaminiaka – od uczestników pogrzebu.Za śp. Tadeusza Kaczmarek, o łaskę nieba.

  19.30           Za żyjących i zmarłych Parafian.

 • 28 marca - wtorek 

  06.30           1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  09.00           W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                         oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00            1/ Za śp. Weronikę Liberek, o łaskę nieba.
                        2/ Za śp. Honorata Różyckiego, Władysława i Zofię Orwat.

                        Po Mszy Świętej nabożeństwo uzdrowienia z modlitwą wstawienniczą.

 • 29 marca - środa

  06.30          Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00          1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.
                       2/ Do Bożego Miłosierdzia w intencji ojca Andrzeja i spraw z nim związanych.

  18.00           Msza św. w intencjach zbiorowych.       

  19.30           W 30 dzień po śmierci Stanisława Napora, o łaskę nieba.

   

 • 30 marca - czwartek 

  06.30           Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.                      

  18.00            1/ Za śp. Stanisława Heiec, o łaskę nieba – gregorianka.
                        2/ Za śp. Antoniego, o życie wieczne dla niego.

 • 31 marca - piątek 

  06.30          W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00          Msza przebłagalna za popełnione grzechy.

  18.00           1/ Za śp. Stanisława Heiec, o łaskę nieba – gregorianka.
                       2/ Msza przebłagalna za popełnione grzechy.

 • 1 kwietnia - sobota

  06.30          Za śp. Stanisława Rajter - od rodziny z Wielunia.

  09.00          1/ Za śp. Jacka Młochowskiego w 5 rocznicę i za zmarłych rodziców Wiktora i Janinę.
                       2/ Za śp. Albinę Przyszlak, o łaskę nieba - gregorianka.

  18.00           1/ W intencji Adama z podziękowaniem za 18 lat życia i z prośbą o błogosławieństwo
                             Boże i światło Ducha Świętego.
                        2/ Za śp. Stanisława Heiec, o łaskę nieba - gregorianka.

 • 2 kwietnia - Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej 

  08.00           W 46 rocznicę + Stanisława Wysoczańskiego i za zmarłych z obu stron.

  10.00            1/ Z okazji 5 rocznicy urodzin Miecia, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
                             potrzebne łaski i zdrowie.
                         2/ Za żyjących i zmarłych Parafian.

  11.30             1/ O łaskę nieba dla śp. Bogdana Załoga, zmarłych z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
                        2/ Za śp. Stanisława Heiec, o łaskę nieba – gregorianka

  17.30            Gorzkie Żale.

  18.00            1/ Za + Albinę Przyszlak, o łaskę nieba – gregorianka.
                        2/ Za zmarłych rodziców Eustachię i Ryszarda, Krystynę i Floriana i zmarłych z rodziny, o łaskę nieba.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!