off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 19.03.-26.03.2023r.

 • 19 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu 

  08.00         1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.
                      2/ O Boże błogosławieństwo w życiu małżeńskim i rodzinnym, o łaskę zdrowia
                           i wytrwałości w cierpieniu dla Józefa.

  10.00            1/ W 26 rocznicę urodzin Patryka i z okazji imienin Patryka i Zbigniewa, z podziękowaniem
                             za otrzymane łaski, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
                             na każdy dzień i zdrowie.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  11.30            1/ W 6 rocznicę urodzin Józia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
                             opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
                        2/ W intencji Antoniego Adamskiego o łaskę zdrowia.

  17.30            Gorzkie Żale.

  18.00           Za śp. Józefa, o radość życia wiecznego i łaskę nieba.

 •  

 • 20 marca - poniedziałek - Uroczystość św. Józefa 

  06.30          Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00          1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.
                       2/ W intencji Wspólnoty Klasztornej.

  18.00           Za śp. Tadeusza Kaczmarek, o łaskę nieba.

 • 21 marca - wtorek 

  06.30           Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00           1/ W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                             oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  18.00           Msza przebłagalna za popełnione grzechy.

 • 22 marca - środa

  06.30          1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.
                       2/ W żyjących i zmarłych Parafian.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  18.00           Msza św. w intencjach zbiorowych.       

   

 • 23 marca - czwartek 

  06.30           1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.
                        2/ O łaskę nieba dla Iwony Serdakowskiej-Kotlarskiej.

  09.00           1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.
                        2/ Za Dorotę w dniu operacji o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

  18.00            1/ Za świętej pamięci Weronikę Liberek, o łaskę nieba.
                        2/ O Miłosierdzie Boże i szczęście wieczne dla śp. Stanisławy i śp. Stanisława Kaczka,
                              śp. Zofii Nabzdyk, śp. Janiny Danielskiej, śp. Józefa Prusa, śp. Mieczysława Romanowskiego,
                              śp.  Łucji Olszewskiej i zmarłych z obu stron.

 • 24 marca - piątek 

  06.30          1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.         
                       2/ W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00          Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  18.00           1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Ćwiertnia-Bernaś - od Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
                       2/ Za świętej pamięci Janinę Petner - o pokój duszy.

 • 25 marca - sobota - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  06.30          Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.         

  09.00          Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  13.00           Franciszkański Zakon Świeckich.

  18.00           1/ W intencji Misji Świętych - Róże Różańcowe.
                       2/ Msza przebłagalna za popełnione grzechy.

 • 26 marca - V Niedziela Wielkiego Postu 

  08.00           Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  10.00            1/ Z okazji 6 rocznicy urodzin Dominika, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
                              i Anioła Stróża.
                        2/ W intencji Kubusia w 1 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                              i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża.

  11.30             1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  17.30            Gorzkie Żale.

  18.00            W intencji ojca Emanuela z okazji imienin.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!