off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 26.02.-05.03.2023r.

 • 26 luty - I Niedziela Wielkiego Postu 

  08.00         1/ Za śp. Danutę Perlicką, o łaskę nieba dla niej – gregorianka.
                      2/ Za śp. Gabriela Plaminiaka w 30 dzień po śmierci,
                           o Boże Miłosierdzie i życie wieczne.

  10.00          1/ Z okazji 12 rocznicy urodzin Magdaleny, o Boże błogosławieństwo,
                           dary Ducha Świętego i zdrowie.
                      2/ Za żyjących i zmarłych Parafian.

  11.30            1/ O pokój duszom zmarłych rodziców: Karoliny, Wojciecha, Emilii i Józefa, śp. brata Jana i śp. siostry Danuty.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Liliany, o uzdrowienie myśli i łaskę wiary.

  17.30            Gorzkie Żale.

  18.00            Rez. Krawiec.

 •  

 • 27 luty - poniedziałek 

  06.30          Do Dworu Niebieskiego w intencji Liliany, o uzdrowienie myśli i łaskę wiary.

  09.00          Za śp. Danutę Perlicką, o łaskę nieba dla niej – gregorianka.

  18.00           1/ W intencji Ojca Mirosława z okazji imienin.
                       2/ O łaskę nieba dla duszy śp. Weroniki Liberek.

 • 28 luty - wtorek 

  06.30           1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Liliany, o uzdrowienie myśli i łaskę wiary.
                        2/ Za śp. Mieczysława Janowskiego, o łaskę nieba.

  09.00           W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,
                        którzy polecają się naszym modlitwom. 

  18.00            1/ Za śp. Danutę Perlicką, o łaskę nieba dla niej – gregorianka.
                        2/ W intencji Ojca Romana z okazji imienin.

 • 1 marca - środa

  06.30           Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00           1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.
                        2/ O wypełnienie woli Bożej wobec syna i jego przyszłości.

  18.00           Msza św. w intencjach zbiorowych.

   

 • 2 marca - czwartek 

  06.30           Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.

  09.00           1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.
                        2/ Z okazji 3 rocznicy urodzin Józefiny, o Boże błogosławieństwo, z prośbą
                             o dalsze łaski na każdy dzień, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo
                             dla całej rodziny

  18.00            O nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - Róże Różańcowe.

 • 3 marca - piątek 

  06.30          1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.         
                       2/ W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00          Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  18.00          1/ Z podziękowaniem za dary życia oraz prosząc o Boże błogosławieństwo,
                           dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Miłosza z okazji urodzin.
                       2/  Za dusze śp. rodziców Krzysztofa i Antoniny Jarosz, o łaskę nieba.

 • 4 marca - sobota - Święto św. Kazimierza

  06.30          1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.         
                       2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  09.00          W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                        oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00           1/ W 40 rocznicę śmierci Krystyny Madalskiej.
                       2/ Dziękczynna za ukończone studia i za pracę dla Tomasza i Aleksandry,
                            o potrzebne łaski dla nich.

 • 5 marca - II Niedziela Wielkiego Postu 

  08.00         1/ Za śp. Stanisława, o łaskę zbawienia - gregorianka.
                      2/ Za śp. Władysławę Suchodolską w 2 rocznicę śmierci, o Boże Miłosierdzie
                           i życie wieczne dla niej oraz za wszystkich zmarłych z rodzin:
                           Suchodolskich, Trojanowskich i Konopka.

  10.00          1/ W intencji Kazika w 3 rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo,
                            opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na każdy dzień.
                       2/ W intencji Anny Junik z okazji 3 rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo
                             i potrzebne łaski - od chrzestnej Anity.

  11.30            1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji taty, o wytrwałość w trzeźwości.

  17.30            Gorzkie Żale.

  18.00            1/ Za śp. Zofię i Józefa oraz Natalię i Bolesława.
                        2/ W intencji Marty z okazji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o opiekę Matki Bożej,
                              potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, mądre wybory w życiu i dary Ducha Świętego.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!