off

Świętowanie Niedzieli Słowa Bożego

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO (22.02.2023r.).
30 września 2019 roku papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, która ma się odbywać co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego, na mocy Listu apostolskiego Aperuit illis. Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa

Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom „rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących, począwszy od jego rezonansu w liturgii, która umożliwia nam żywy i stały dialog z Bogiem” – tak to określono w nocie wydanej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 

Z tej racji pragniemy spotkać się 21 stycznia 2023 o godzinie 18.00 roku w Auli PWT, pl. Katedralny 1a, na Święcie Biblii! Posłuchamy refleksji na temat tego, dlaczego warto czytać Pismo Święte. Wysłuchamy świadectw osób, które doświadczyły diametralnej przemiany życia między innymi dzięki lekturze Biblii. Usłyszymy także relacje o tym, w jaki sposób działają w naszych parafiach Kręgi biblijne. Oprawę muzyczną naszej celebracji zapewnia wspólnota Hellelu Jah. To jej członkowie poprowadzą nas w modlitwie biblijnej.