off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 18.12.-25.12.2022r.

 • 18 grudnia - IV Niedziela Adwentu

  08.00         W intencji Bogusławy w 65 rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski 
                       i z prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia. 

  10.00          Za śp. Józefa w 4 rocznicę śmierci, śp. Wiktorię, o Miłosierdzie Boże i niebo dla nich.

  11.30           1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                       2/ Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

  17.30            Nabożeństwo.

  18.00           W 15 rocznicę śmierci Mariana Klimczaka, o łaskę nieba dla niego.

 •  

 • 19 grudnia - poniedziałek  

  06.30           Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka

  09.00           Za duszę świętej pamięci Tadeusza Neweckiego.

  18.00            O łaskę nieba dla świętej pamięci Weroniki Liberek.

 • 20 grudnia - wtorek 

  06.30            Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka

  09.00            W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                         oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00             1/ Msza św. wynagradzająca Bogu za popełnione grzechy.
                         2/ Za śp. Księdza Łucjana Szeligę.

 • 21 grudnia - środa 

  06.30         W intencji Panu Bogu Wiadomej.

  09.00         O łaskę nieba dla świętej pamięci Weroniki Liberek – od ojca chrzestnego z żoną.

  18.00          Msza św. w intencjach zbiorowych. 

   

 • 22 grudnia - czwartek 

  06.30          W intencji Ojców i Braci naszej Wspólnoty o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz o wypełnienie woli Bożej.

  09.00          Za śp. tatę Romana Brzeskwiniewicza.

  18.00           1/ Msza wynagradzająca Bogu za popełnione grzechy.
                       2/ Za śp. Annę Samulską - od uczestników pogrzebu w 30 dzień po śmierci, o łaskę nieba.

 • 23 grudnia - piątek 

  06.30         W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00         W intencji Jakuba z okazji 16 rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego
                      opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

  18.00           Z okazji imienin Ewy, prosząc o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
                        i opiekę Matki Bożej.

 • 24 grudnia - sobota - Wigilia Bożego Narodzenia

  06.30           Za śp. Tadeusza i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, o Miłosierdzie Boże.

  09.00           Za śp. Annę Samulską w 30 dzień po śmierci, o niebo dla niej.

  22.00           Z okazji 60 rocznicy urodzin Barbary, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
                        zdrowie, za żyjących z rodzin: Król, Jaremko, Załoga, Czech, Sordyl, Ciszewskich
                        oraz o łaskę nieba dla zmarłych z tych rodzin.

  24.00           Za żyjących i zmarłych Braci i Ojców Prowincji Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.

 • 25 grudnia - Niedziela Bożego Narodzenia

  08.00          Za żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00           W intencji Kacpra z okazji 11 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
                        i z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

  11.30            1/ Za śp.  Antoniego Pawlik, o radość wieczną dla niego oraz za zmarłych z rodziny.
                       2/ W 90 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za dotychczasową opiekę Matki Bożej,
                             o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata życia i o zdrowie.

  17.30            Nabożeństwo Kolędowe.

  18.00            W intencji Misji świętych – Róże Różańcowe.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!