off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 02.10.-09.10.2022r.

 • 2 października - XXVII Niedziela Zwykła

  08.00        W 13 rocznicę śmierci Waldemara Becella oraz za zmarłych z rodziny, Danutę, Danielę, Janinę, Pelagię, Romualda,
                     Feliksa i Mieczysława o Miłosierdzie Boże i życie wieczne.

  10.00          1/ Z okazji 14 rocznicy urodzin Marcela, dziękując Bogu za wszelkie łaski i prosząc o zdrowie
                           i Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego.

                      2/ W 5 rocznicę ślubu Aleksandra i Dominiki, z podziękowaniem za szczęśliwe małżeństwo i liczne potomstwo
                            i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

  11.30           Za żyjących i zmarłych Parafian.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                        z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

 •  

 • 3 października - poniedziałek  

  06.30          Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                       z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

  09.00          Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00           Za śp. Józefa i Irenę, o niebo dla nich.

 • 4 października - wtorek - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

  06.30          Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                       z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

  09.00          Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00           1/ W intencji Wspólnoty Klasztornej, Prowincji i Zakonu Braci Mniejszych.

                       2/ W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,
                            którzy polecają się naszym modlitwom.

 • 5 października - środa - wspomnienie św. Faustyny

  06.30          Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                       z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

  09.00          Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00           1/ Msza św. w intencjach zbiorowych.       
                       2/ W intencji kapłanów.

                       3/ W intencji ojca Faustyna z okazji imienin.

 • 6 października  - czwartek 

  06.30          Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                       z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

  09.00          Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00           1/ O nowe, święte, gorliwe powołania kapłańskie i zakonne.
                       2/ Za zmarłych rodziców i rodzeństwo rodziny Kopczaków, o łaskę nieba.

 • 7 października - piątek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

  06.30          Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                       z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

  09.00          Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00           Za żyjących i zmarłych członków Róży Różańcowej Matki Bożej Różańcowej.

 • 8 października - sobota 

  06.30          W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00          Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  15.00           Msza święta ślubna.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00          Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                       z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

 • 9 października - XXVIII Niedziela Zwykła

  08.00          1/ Za śp. Stanisława, za zmarłych z rodzin z obu stron.
                       2/ Za śp. Marię Żak – Msza święta gregoriańska.

  10.00           1/ Z okazji rocznicy urodzin Karoliny Rogali, dziękując Bogu za wszelkie łaski i prosząc o zdrowie
                            i Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji o przebłaganie za grzechy osobiste i grzechy popełnione w rodzinie,
                            z prośbą o przebłaganie i błogosławieństwo Boże oraz wstawiennictwo świętych Archaniołów.

  11.30           Romanowska.

  17.30           Nabożeństwo różańcowe.

  18.00          O dar nieba dla śp. Eleonory i śp. Bronisława.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!