off

Litania do Krwi Chrystusa

 

Siostry i Bracia!

Przez cały lipiec, po każdej Mszy świętej wieczornej odmawiamy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Zapraszamy!