off

Kapituła naszej Prowincji

We wtorek w Górze Świętej Anny rozpocznie się Kapituła naszej Prowincji z wyborem nowego Zarządu.

Z naszego klasztoru udają się na Kapitułę wszyscy ojcowie i brat Rafał.

W tym czasie w klasztorze brat Izajasz wspomagany będzie przez ojca Mieczysława.

Prosimy o modlitwę. Msza święta do Ducha Świętego w intencji Kapituły, odprawiona zostanie we wtorek o godzinie 6.30.