off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 20.03.-27.03.2022r.

 • 20 marca - III Niedziela Wielkiego Postu

  08.00         1/ Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.
                      2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  10.00          1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                       2/ Za śp. Józefa, o Miłosierdzie Boże.

  11.30           Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej w intencji syna Patryka w 25 rocznicę urodzin,
                       z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej.

  17.15            Nabożeństwo Gorzkich Żali.

  18.00           Za śp. Tadeusza Kaczmarka.

 •  

 • 21 marca - poniedziałek

  06.30         Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00         Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
                      Walerii Walkowiak w 95. rocznicę urodzin, za synów Włodzimierza i Tadeusza i o zgodę w rodzinie

  18.00          Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  19.30          O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek – z intencji wujka Wojciecha z rodziną.

 • 22 marca - wtorek

  06.30        Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00        Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00         Za śp. Bogumiła Erd – od uczestników pogrzebu.

  19.30         O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek – z intencji wujka Wojciecha z rodziną.

 • 23 marca - środa

  06.30        Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00        Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00         Msza św. w intencjach zbiorowych. 

  19.30         W pewnej intencji.

 • 24 marca - czwartek

  06.30        Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00        Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.30         O łaskę nieba dla duszy śp. Weroniki Ćwiertnia-Bernaś – od Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.

 • 25 marca - piątek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  06.30        Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00        1/ W intencji Panu Bogu wiadomej. 
                     2/Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00         1/ W intencji Misji świętych – Róże Różańcowe.
                     2/ W intencji Szymona Szymańskiego z okazji 10 rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo
                          i potrzebne łaski.

 • 26 marca - sobota

  06.30          1/ Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.
                       2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  09.00          O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek – z intencji wujka Wojciecha z rodziną.

  13.00           Franciszkański Zakon Świeckich

  18.00           W intencji O. Emanuela, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
                        – Margaretka.

 • 27 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

  08.00         Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka

  10.00          1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek – z intencji wujka Wojciecha z rodziną.
                      2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  11.30           Do Anioła Stróża w intencji Michała Michockiego z okazji 1 rocznicy urodzin, z podziękowaniem
                       za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej. 

  17.15            Nabożeństwo Gorzkich Żali.

  18.00           1/ Za śp. Halinę, śp. Józefę i śp. Tadeusza.
                       2/ W 1. rocznicę śmierci Andrzeja Magnowskiego, o łaskę nieba i życie wieczne dla niego.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!