off

Zaproszenie do procesu synodalnego

Siostry i Bracia!

Zostaliśmy zaproszeni do dania wyrazu własnemu doświadczeniu w swoim Kościele lokalnym w ramach  pierwszego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, którego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

W naszej Parafii kolejne spotkanie w tej sprawie planowane jest na dzień 23.01.2022r. Rozpoczęcie nastąpi w naszym kościele o godz. 15:00, Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

Zapraszamy każdego, kto chce pomóc Kościołowi w poszukiwaniu dobra i prawdy, jak również każdego, kto chce i może podzielić się swoim doświadczeniem.

 

Proces synodalny w kilku krokach

Po co?

Celem procesu synodalnego jest wspólne rozeznawanie dróg, na które Duch Święty woła Kościół, doświadczenie współodpowiedzialności za życie Kościoła i uczestnictwa w jego misji. Odpowiedzi, których udzielimy na etapie diecezjalnym, zostaną przekazane polskiemu episkopatowi, następnie poprzez etap kontynentalny staną się punktem wyjścia do prac Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023.

Kto?

Do udziału w procesie synodalnym zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi w poszukiwaniu dobra i prawdy. Wszyscy, którzy chcą i mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Ważne, aby w czasie spotkań synodalnych mogły się wypowiedzieć osoby, których głos rzadko jest wysłuchiwany.

Jak w praktyce?

Proces synodalny to słuchanie siebie nawzajem z otwartością na doświadczenia i perspektywę drugiego człowieka, dlatego wymaga czasu i uważności. Ma prowadzić do rozeznawania woli Bożej, dlatego powinien być zakorzeniony w modlitwie i medytacji Słowa Bożego.

Na początku warto zastanowić się, jak zaprosić do słuchania i mówienia jak najwięcej osób reprezentujących różne grupy i różne sposoby patrzenia. Proces warto zaplanować tak, aby uczestnicy mieli szansę wcześniej zaznajomić się z zagadnieniami synodalnymi, poznać się, wspólnie pomodlić i w końcu w atmosferze szacunku i życzliwości, wzajemnie wysłuchać.

Ważne, aby w czasie spotkań synodalnych poświęconych poszukiwaniu odpowiedzi na różnorodne pytania mówić o osobistych doświadczeniach. Warto usiąść w kręgu, przy stole, w przestrzeni, która służy słuchaniu. Duże grupy warto podzielić na mniejsze i wszystkie odpowiedzi zebrać w formie syntezy – maksymalnie dziesięciostronicowego zapisu owoców procesu synodalnego w danej wspólnocie.

Syntezę – zapis doświadczeń danej wspólnoty, zebranych w oparciu o pytania stawiane w czasie procesu synodalnego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Archidiecezji Wrocławskiej.