off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 10.10.-17.10.2021r.

 • 10 października - XXVIII Niedziela Zwykła

  08.00          Za śp. Stanisława w 23. rocznicę śmierci, o Miłosierdzie Boże.

  10.00           1/ Dziękczynna z okazji 11 rocznicy urodzin Jakuba i urodzin Romana, z prośbą o prowadzenie
                             dla nich i ich rodzin.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  11.30             1/ W intencji Aleksandry i Marka z okazji 20 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
                             łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                               i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  17.30             Nabożeństwo. różańcowe.

  18.00            rez. Rodzina Mondel.

 •  

 • 11 października - poniedziałek

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  09.00       O żyjących i zmarłych Parafian.

  18.00        1/ O łaskę zdrowia dla Weroniki, Andrzeja, Józefa, Wioletty i Karoliny.
                    2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                         i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

 • 12 października - wtorek

  06.30        1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.
                     2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                          i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne

  09.00       W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,
                     którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00         1/ Za śp. Wojciecha Ludkowskiego.
                      2/ Za śp. Edwarda Marczaka w 30 dzień po śmierci - od uczestników pogrzebu

 • 13 października - środa - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

  06.30         1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.
                      2/Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                           i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  09.00          Za dusze świętej pamięci Józefa i Genowefy Paduch, o życie wieczne dla nich

  18.00          Msza zbiorowa - W intencji Ojca świętego Franciszka – Róże Różańcowe

 • 14 października - czwartek - wspomnienie św. Teresy od Jezusa

  06.30         1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.
                      2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                           i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  09.00         Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej w intencji synów Patryka i Dawida oraz za wnuków
                      Franciszka i Stanisława z okazji ich urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                      o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

  18.00         1/ W intencji żyjących i zmarłych z członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i ich rodzin.
                     2/ O radość życia wiecznego dla Wacława, Jarosława, Janiny, Lecha, Hieronima, Genowefy,
                           za zmarłych z rodzin Olszewskich, Romanowskich, Kaczków, Nabzdyków, Poniatowskich
                           i Danielewskich.

 • 15 października - piątek

  06.30         Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława. 

  09.00         1/ W intencji Panu Bogu wiadomej.
                      2/ W intencji Ojca Kacpra z okazji imienin.

  18.00         1/ W intencji Michała z okazji urodzin, z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o Boże
                           błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
                      2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                           i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

 • 16 października - sobota - Uroczystość św. Jadwigi

  06.30           W intencji żyjących i zmarłych Współbraci Prowincji Zakonu Braci Mniejszych.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  18.00            1/ W intencji Dzieci od Róży Różańcowej Rodziców Modlących się za Dzieci.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                              i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

 • 17 października - XXIX Niedziela Zwykła

  08.00           Za śp. Ludwikę, śp. Edmunda, śp. Annę i śp. Jadwigę oraz za zmarłych z obu stron,
                        o Miłosierdzie Boże.

  10.00           1/ W intencji Karoliny Rogala, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                              i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne

  11.30             Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  17.30             Nabożeństwo. różańcowe.

  18.00           O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla: Teresy Dykier, Teresy Rakowieckiej
                        i Małgorzaty Plaminiak – od Wspólnoty Miriam.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!