off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 03.10.-10.10.2021r.

 • 3 października - XXVII Niedziela Zwykła

  08.00          Za śp. Stanisława w 23. rocznicę śmierci, o Miłosierdzie Boże.

  10.00           1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                        2/ Z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia Jana w 25. rocznicę urodzin.

  11.30            W intencji Zofii i Zbigniewa z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                        i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.

  17.30             Nabożeństwo. różańcowe.

  18.00            1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                              i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  19.00            Nabożeństwo Transitus.

 •  

 • 4 października - poniedziałek - wspomnienie św. Franciszka

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  09.00       O uzdrowienie z choroby nowotworowej.

  18.00        1/ W intencji Wspólnoty Klasztornej i Prowincji Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.
                    2/  O prowadzenie w starości i Boże błogosławieństwo dla Stanisławy.
                    3/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                         i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

 • 5 października - wtorek - wspomnienie św. Faustyny

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  09.00       W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,
                     którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00         1/ W intencji Ojca Faustyna z okazji imienin.
                     2/ W intencji Anny z rodziną o potrzebne łaski, pokój i Boże błogosławieństwo.
                     3/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                            i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

 • 6 października - środa

  06.30         Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  09.00         Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                       i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  18.00          Msza zbiorowa.

 • 7 października - czwartek - wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

  06.30        Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  09.00        Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                     i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  18.00         1/ W intencji członkiń Żywego Różańca żyjących i zmarłych z Róży Matki Bożej Różańcowej.
                      2/ O nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne – Róże Różańcowe.

 • 8 października - piątek

  06.30         Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  09.00         1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                           i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.
                       2/ Za świętej pamięci rodziców Władysławę i Józefa oraz za ++ Katarzynę, Janinę, Czesławę,
                            Stanisławę i wszystkich zmarłych z rodziny Suchodolskich, o Boże Miłosierdzie i życie wieczne.

  18.00           1/ W intencji Marty i Karola w 5 rocznicę ślubu, dziękując za wszelkie łaski i prosząc o Boże
                            błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Bożą.
                       2/ W intencji śp. Henryka Depty w 30. dzień po śmierci, o łaskę nieba i za zmarłych z rodziny.

 • 9 października - sobota

  06.30           W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  11.00             1/ W 15. rocznicę powstania Stowarzyszenia Karwi Chrystusa w Parafii pod wezwaniem
                              św. Alberta Wielkiego, z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze Boże
                              prowadzenie.
                         2/ W podziękowaniu Bogu za Pielgrzymkę do Kalisza i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Pielgrzymów.

  18.00            1/ Za śp. Waldemara Becella w 12. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny: Daniela,
                              Romualda, Danutę, Feliksa, Janinę, Pelagię i Mieczysława, o Miłosierdzie Boże
                              i radość życia wiecznego.
                          2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                               i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

 • 10 października - XXVIII Niedziela Zwykła

  08.00          Za śp. Stanisława w 23. rocznicę śmierci, o Miłosierdzie Boże.

  10.00           1/ Dziękczynna z okazji 11 rocznicy urodzin Jakuba i urodzin Romana, z prośbą o prowadzenie
                             dla nich i ich rodzin.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Stanisława.

  11.30             1/ W intencji Aleksandry i Marka z okazji 20 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
                             łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji rodziny Marii i Ryszarda, ich dzieci Tomasza, Michała
                               i Macieja, wnuczka Aleksandra, o uzdrowienie i uwolnienie duchowe, fizyczne i psychiczne.

  17.30             Nabożeństwo. różańcowe.

  18.00            rez. Rodzina Mondel.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!