off

Zostań ministrantem

Ministranci i Lektorzy swoją pierwszą powakacyjną zbiórkę będą mieli w sobotę
11 września o godzinie 16.00.

Zapraszamy chętnych chłopców do grona ministrantów