off

Deklaracja uczęszczania na lekcję religii

Duszpasterstwo parafii przypomina rodzicom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży rozpoczynającym naukę we wrześniu w klasach pierwszych wszystkich typów szkół, że deklarację woli uczęszczania na lekcję religii należy złożyć przed rozpoczęciem roku szkolnego a nie po wakacjach. Jeżeli zatem deklaracja nie została złożona łącznie ze składaną dokumentacją rekrutacyjną do szkoły, to prosimy o jej złożenie przed rozpoczęciem roku szkolnego, by dyrektorzy szkół mogli uwzględnić lekcje religii w planach zajęć.

Przypominamy również, że dopóki oświadczenie nie zostanie wycofane, nie ma obowiązku składania i odbierania go powtórnie w tej same placówce.

Wzór deklaracji można pobrać tutaj