off

Zbiórka podpisów

OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA „STOP ABORCJI

Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, więc prawa ludzkie powinny przysługiwać każdemu od momentu poczęcia.
 
 
 
Celem projektu „Stop aborcji” jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do życia. Chcemy chronić życie dzieci przed narodzeniem w takim samym stopniu i w taki sam sposób, jak chronione jest życie wszystkich innych ludzi.
 
W ostatnich latach na sile przybrała przestępczość aborcyjna. Aby skutecznie z nią walczyć potrzebna jest zmiana prawa na takie, które sprawi, że zabijanie dzieci będzie karane. Zabijanie nie może być bezkarne.

W przyszłą niedzielę w naszym kościele odbędzie się zbiórka podpisów pod projektem ustawy, która zapewni dzieciom poczętym pełną ochronę prawną.