off

Wrocławska Adoracyjna Droga Krzyżowa

Zapraszamy do udziału we Wrocławskiej Adoracyjnej Drodze Krzyżowej A.D. 2021. Drugą stacją w tej Drodze jest nasz kościół. Szczegóły podane są w Gościu Niedzielnym i Niedzieli.