off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 28.02.-07.03.2021r.

 • 28 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu

  08.00           1/ O pokój duszy i radość wieczną dla śp. rodziców Karoliny i Wojciecha, śp. Emilii i Józefa,
                              śp. brata Jana i śp. siostry Danuty.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  10.00            1/ W intencji Marty z okazji urodzin, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
                        2/ Z okazji 10 rocznicy urodzin Madzi, z podziękowaniem za wszelkie łaski,
                             prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie.

  11.30             1/ Za śp. Annę i śp. Jacka oraz śp. Janinę.
                         2/ W 1. rocznicę urodzin Józefiny, o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

  17.30            Gorzkie żale.

  18.00           W intencji ojca Romana, o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo – Margaretki.

 •  

 • 1 marca - poniedziałek

  06.30           Za śp. Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka

  09.00           1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

  18.00            1/ Do Anioła Stróża z okazji urodzin Ewy Markowskiej, z podziękowaniem za otrzymane
                              łaski i z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej.
                         2/ Za śp. Mariana, o życie wieczne dla niego.

 • 2 marca - wtorek

  06.30            Za śp. Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka.

  09.00            1/ W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                              oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  18.00             1/ Za śp. Tadeusza w 25 rocznicę śmierci, o spokój jego duszy i Boże Miłosierdzie dla
                              niego oraz za zmarłych z rodziny.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

 • 3 marca - środa

  06.30           Za + Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo

  18.00            Msza zbiorowa.

 • 4 marca - czwartek - Uroczystość św. Józefa

  06.30           Za + Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka.

  09.00           Za Adriannę i Tomasza Kliś z synami Tymoteuszem, Filipem i Jakubem, o łaskę żywej wiary
                         i poddania się woli Bożej.

  18.00           1/ O święte i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne - Róże Różańcowe
                       2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

 • 5 marca - piątek

  06.30           1/ Za + Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

  09.00           W intencji brata Adriana z okazji imienin, prosząc o wszelkie łaski.

  18.00           1/ O łaskę zdrowia dla Weroniki, Józefa, Wioletty i Karoliny.
                       2/ Za + Tadeusza, o łaskę życia wiecznego.

 • 6 marca - sobota

  06.30           Za + Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka.

  09.00           1/ W intencji Panu Bogu wiadomej.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

  18.00            1/ Za + Tomasza Jabłońskiego, o dar nieba – od rodziny Borkowskich.
                        2/ Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej w intencji Ewy, o uwolnienie
                             oraz w intencji Dariusza z okazji urodzin.

 • 7 marca - III Niedziela Wielkiego Postu

  08.00            1/ Za + Józefa, o pokój wieczny dla niego – gregorianka.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Józefy, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo.

  10.00             Do Anioła Stróża w intencji Maksymiliana Ważnego z okazji 8 rocznicy urodzin,
                          o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i prowadzenie przez Matkę Bożą.

  11.30              O zbawienie duszy dla Janiny i Henryka Garbackich.

  17.30             Gorzkie żale.

  18.00             Za + Grzegorza w 5 rocznicę śmierci i za ++ Józefę i Edwarda, o życie wieczne.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!