off

Małżeński Kalendarz Adwentowy

Małżeński Kalendarz Adwentowy 2020

Zwyczaj kalendarza adwentowego znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie, nie tylko w rodzinach katolickich, lecz także w ramach innych wyznań chrześcijańskich. Najczęściej to dzieci z niecierpliwością oczekują na kolejne adwentowe zadania i niespodzianki, które mają wskazywać na zbliżanie się przyjścia Jezusa i wzywać do pełnienia uczynków miłosierdzia.

Nawiązując do tego zwyczaju Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie zaprasza małżeństwa naszej parafii, aby w ramach przygotowań do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia skorzystać z Małżeńskiego Kalendarza Adwentowego 2020. O każdą relację należy dbać i ją pielęgnować, w tym adwentowym czasie zadbajmy o miłość małżeńską, abyśmy mogli razem na wzór Świętej Rodziny przeżywać pamiątkę Narodzenia Pańskiego i z radością oczekiwać powtórnego przyjścia Zbawiciela na końcu czasów.

Kalendarz Adwentowy do pobrania i wydrukowania jest dostępny tutaj.

Życzymy Wam w tym czasie odnawiania i budowania swojej relacji małżeńskiej oraz tego, aby zadania, które znajdziecie w tym kalendarzu zostały z Wami jako stałe zwyczaje małżeńskie.

Hymn o miłości
1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak
wiedza, której zabraknie.
9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Przysięga małżeńska
Ja … biorę Ciebie … za żonę / męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie
opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.