off

Katechezy dla Dorosłych

Zapraszamy na comiesięczne Katechezy dla Dorosłych  na tematy moralne, które prowadzić będzie
ojciec doktor Wacław Chomik.

Rozpoczynamy w dniu 12.10.2020r. po Mszy św. wieczornej.