off

Dzień Świętości Życia

W środę (25.03.2020r.) obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu przypada Dzień Świętości Życia. 

Podczas Mszy świętej o godz. 18.00 będzie możliwość złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętego.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo. Wstawiennictwa o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka.

 

Duchowa adopcja trwa przez okres 9 miesięcy i polega przede wszystkim na codziennym odmówieniu  modlitwy „Panie Jesu” w intencji konkretnego adoptowanego dziecka zagrożonego zabiciem oraz odmówieniu dziesiątki różańca.

Tekst codziennej modlitwy „Panie Jezu”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

Z uwagi na okoliczności, Duchową Adopcję można podjąć w domu.
Więcej informacji znajdziecie w gazetkach, które są wyłożone na stoliku pod chórem kościoła, jak również na stronach internetowych: