off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 01.03.-08.03.2020r.

 • 1 marca - I Niedziela Wielkiego Postu

  08.00       Za żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00       O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla: Agnieszki, Małgorzaty i Krystyny – od Wspólnoty Miriam.

  11.30         Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za dar życia
                     oraz o Boże błogosławieństwo z okazji 25-tej rocznicy urodzin Miłosza.

  17.30         Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

  18.00         Za + Stanisławę (gregorianka).

 • 2 marca – poniedziałek

  06.30      Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.00      W intencji Dawida o nawrócenie i przemianę serca.

  18.00       Z prośbą o łaskę zbawienia dla ++: Anny, Edwarda, Danuty, Stanisława i ++ z obu rodzin.

 • 3 marca – wtorek

  06.30        Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.00        W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo,  dobrodziejów
                     oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00         W 30 dzień po śmierci Janiny Nowińskiej, o niebo i wieczny pokój dla niej.

 • 4 marca – Święto Św. Kazimierza

  06.30       Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.00       W intencji Wspólnoty Klasztornej.

  18.00        1/ W intencji Janiny w 1 rocznicę + o radość nieba i Boże Miłosierdzie.
                    2/ W intencji + Kazimierza Brzezińskiego w dniu imienin.

 • 5 marca - pierwszy czwartek miesiąca

  06.30      Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.30      W intencji Panu Bogu wiadomej.

  18.00       O nowe, gorliwe i święte powołania kapłańskie i zakonne – od Róż Różańcowych

 • 6 marca - pierwszy piątek miesiąca

  06.30      Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.30      Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie dla Anny.

  18.00       Za + Wacława Kołowrodkiewicza o radość wieczną.

 • 7 marca - sobota

  06.30      Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.00     W intencji + Mikołaja Delineszewa (projektanta i konstruktora naszego kościoła) o wieczną radość dla niego
                   oraz za + Kazimierza Kościółkiewicza w 4 rocznicę + o dar nieba dla niego.

  18.00      O Miłosierdzie Boże dla Stanisława, Stanisławy, Zofii i za ++ z rodzin Kaczka, Romanowskich, Nabzdyków,
                   Olszewskich, Danielskich a dla żyjących z tych rodzin o błogosławieństwo Boże.

 • 8 marca - II Niedziela Wielkiego Postu

  08.00      Za żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00       W intencji Maksymiliana z okazji 7 rocznicy urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.

  11.30        Do Anioła Stróża za córkę Michalinę w 1 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie, wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej.

  17.30         Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

  18.00         Za + Stanisławę (gregorianka).

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!