off

Pielgrzymka w Bieszczady

Pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy planowany program pielgrzymki.