off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 01.12.-08.12.2019

 • 1 grudnia - I Niedziela Adwentu

  08.00       1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra.
                    2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski. 

  10.00        Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława.

  11.30          Za ++ Halinę i Władysława Matejko oraz za ++ z rodziny Sawinskich i Matejko o Boże miłosierdzie.
                      Chrzty: Adam i Hugo.

  17.30         Nabożeństwo popopłudniowe.

  18.00        W 80 rocznicę urodzin Anny z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

 • 2 grudnia  – poniedziałek

  06:30      Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra

  09.00      Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława

  18.00       Za żyjących i zmarłych Parafian.

  19.30       Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

 • 3 grudnia  – wtorek - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

  06:30      Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra

  09.00      Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława

  18.00       Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

  19.30        W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, dobrodziejów oraz za tych,
                    którzy polecają się naszym modlitwom.

 • 4 grudnia – środa

  06:30      Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra

  09.00      1/ W intencji Seniorów.
                   2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława

  18.00       Za Barbarę Król z okazji imienin, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

  19.30       Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

 • 5 grudnia - pierwszy czwartek miesiąca

  06:30      Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra

  09.00      Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława

  18.00       1/ O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby powołane.
                   2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

 • 6 grudnia - pierwszy piątek miesiąca

  06:30      1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra
                   2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

  09.00      Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława

  18.00       Za + Sławomira oraz za zmarłych z rodziny.

 • 7 grudnia - pierwsza sobota miesiąca - wspomnienie św. Ambrożego

  06:30      Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra.

  09.00      1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława.
                   2/ Za + Janinę i Stanisława - o radość wieczną.

  18.00       Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

 • 8 grudnia - II Niedziela Adwentu

  08.00       Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki, Czesława i Piotra.

  10.00        W 1 rocznicę śmierci w intencji męża Zenona, z prośbą o łaskę zbawienia.

  11.30          1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Przemysława.
                     2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

  17.30         Nieszpory adwentowe.

  18.00         O opiekę Matki Bożej, błogosław. i łaski potrzebne do zbawienia dla Jana.

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!