off

Chór parafialny Albertinum

Jeżeli czujesz, że Twój śpiew podczas Liturgii jest tą częścią modlitwy, która jest szczególnie miła Panu Bogu i masz natchnienie, aby bardziej zaangażować się w Liturgię mszalną, nie tylko poprzez uczestnictwo i śpiew „z ławki”, ale w sposób aktywny, który posłuży pomocą innym wiernym w zanoszeniu modlitwy do Pana i w głębszym przeżywaniu misterium Mszy Świętej, to koniecznie dołącz do chóru parafialnego Albertinum.

Próby chóru odbywają się w poniedziałki, o godz. 18:30, w salce lub auli. 

Przyjdź na próbę i śpiewaj z nami.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego ubogacania Liturgii śpiewem.