off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 12-19.05.2019

 • 12 maja - Czwarta Niedziela Wielkanocna

  08.00         W int. dzieci: Andrzeja, Piotra i Anny z rodzinami.
  10.00         W int. parafian.
  11.30         Za + Genowefę /greg./.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         O opiekę Matki Bożej, błogosławieństwo i łaski potrzebne do zbawienia Jana.

 • 13 maja – poniedziałek - wspomnienie M. B. Fatimskiej

  06.30         Za + Genowefę /greg./.
  09.00         Za + Alojzego Palucha /greg./.
  18.00         1/ W int. papieża Franciszka oraz w int. Róż Różańcowych i ich rodzin.
                     2/ W int. Parafialnego Zespołu Caritas oraz w int. potrzebujących pomocy materialnej i duchowej z naszej parafii.

 • 14 maja – wtorek - święto św. Macieja

  06.30         Za + Genowefę /greg./.
  09.00         W int. żyjących i zmarłych rodziców zakonników, dobrodziejów, szczególnie za + Eugenię Kulplitą,
                     oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         1/ W int + Janiny Ponikowskiej /int. od wychowanków i przedszkolaków/.
                     2/ W int. próśb zanoszonych przez uczestników mszy świętej o uzdrowienie.

 • 15 maja – środa

  06.30         Za + Genowefę /greg./.
  09.00         Za + Alojzego Palucha /greg./.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         1/ Za + Janusza i za ++ z rodziny.
                     2/ Za + Stefana Sawickiego w 30-ty dzień po +.

 • 16 maja – czwartek

  06.30         Za + Genowefę /greg./.
  09.00         Za + Alojzego Palucha /greg./.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         Za ++ Mariannę i Kazimierza Marczyńskich i za ++ z rodziny.

 •  17 maja -  piątek - wspomnienie św. Paschalisa

  06.30         Za + Genowefę /greg./.
  09.00         Za + Alojzego Palucha /greg./.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         1/ W int. Katarzyny jako wynagrodzenie za popełnione grzechy.
                     2/ Za + Janinę Ratkowską w trzecią rocznicę śmierci, ora za ++ Jana, Tadeusza, Henryka Ratkowskich.

 •  18 maja -  sobota - wspomnienie św. Feliksa

  06.30         Za + Genowefę /greg./.
  09.00         1/ Za + Alojzego Palucha /greg./.
                     2/ Za + Natalię i Klemensa Rudzińskich.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         Za + Anielę Stadnik /int. od Barbary z rodziną/.

 • 19 maja - Piąta Niedziela Wielkanocna

  08.00         Za + Genowefę /greg./.
  10.00         W int. dzieci przyjmujących pierwszą Komunię świętą.
  12.00         W int. parafian.
  17.30         Nabożeństwo majowe.
  18.00         Za + Józefa o miłosierdzie Boże i niebo dla niego.

 

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.