off

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca

Odpowiadając na prośby wiernych rozpoczynamy odprawianie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. To odpowiedź na wezwanie Maryi z Fatimy, by modlitwą wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu grzechy ludzkości i wypraszać łaskę pokoju i ratunku dla ludzkości.

Rozpoczęcie modlitwy w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej o godz. 09:00. 

Geneza nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca

W 1917r. w Fatimie, 13 lipca udziałem dzieci stała się przerażająca wizja piekła. Matka Boża powiedziała do nich: Aby ich uratować, Bóg chce ustanowić na całym świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wiele dusz zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie… Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i Komunię św. wynagradzającą pierwsze soboty miesiąca (…). Na koniec moje Niepokalane serce zatriumfuje.

Warunki odprawienia nabożeństwa 5 pierwszych sobót miesiąca

  1. Spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca (może być także kilka dni wcześniej),
  2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca (musimy być w stanie łaski, jeżeli spowiedź jest w innym dniu),
  3. Różaniec w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca –  jedna część (pięć tajemnic),
  4. 15-minutowe rozważanie na temat jednej z wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca.

 

Każdy z warunków podejmujemy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.