off

Chodzić w Duchu Świętym (15-21.07.2018r.)

 

 

 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM

 

 

 

 

 • Am 7,12-15; Ps 85, 9-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE

  Ps 85, 9-10

  Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie.

  Często swoje szczęście upatrujemy w tym co syci tylko chwilę. Chcielibyśmy znaleźć szczęście w pieniądzach, w dzieciach, w pracy, współmałżonku, w domu z ogrodem, ale okazuje się, że owo szczęście czy zadowolenie nie trwa zbyt długo. Prawdziwe bowiem szczęście może dać wyłącznie Bóg żywy, który jest jego źródłem. Zacznij zatem prosić Jezusa o odkrycie prawdziwego szczęścia, które może dać tylko On, Bóg żywy.

  W czym upatrywałeś swoje szczęście? Czy znalazłeś swoje szczęście?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że zapraszasz mnie do Twojego szczęścia. Dziękuję za dar wiary.

 • Iz 1,10-17; Ps 50, 8-23; Mt 10,34-11,1

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ, ŻE CZAS JEST DAREM

  Iz 1, 16-17

  Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

  Często żyjemy w iluzji miłości czy dobra. Obecnie najcenniejszym dobrem jest czas. Bez poświęconego czasu małżonkowie nie są w stanie zbudować wzajemnego dobra między sobą. Bez poświęconego czasu rodzice nie są w stanie przekonać swoich dzieci, że są kochane. Bez poświęconego czasu nie możemy uczynić żadnego dobra, o którym mówi Bóg żywy.

  Na co poświęcasz swój czas? Ile tego czasu ofiarowujesz innym?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za czas, który mogę poświęcić Tobie i innym. Dziękuję za uczynione dobro.

 • Iz 7,1-9; Ps 48, 2-8; Mt 11,20-24

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ POTRZEBĘ NAWRÓCENIA

  Mt 11, 21-22

  Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.

  Nawrócenie to jedno z podstawowych słów i zadań w królestwie Jezusa. Bez nawrócenia człowiek nie ma możliwości zmiany swojego życia na lepsze. Bez nawrócenia nie ma możliwości podejmowania dobrych decyzji życiowych. Bez nawrócenia człowiek tkwi w starych koleinach swojego myślenia i działania. Często głęboki kryzys lub sytuacje bez wyjścia są dla nas wezwaniem do nawrócenia.

  Czy odkryłeś potrzebę nawrócenia w swoim życiu?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za odkrycie potrzeby nawracania się. Dziękuję za wszystkie sytuacje, które zmuszają mnie do zmian.

 • Iz 10,5-7.13-16; Ps 94, 5-15; Mt 11,25-27

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZEMIENIĆ NIEDOJRZAŁOŚĆ W SIŁĘ

  Mt 11, 25-26

  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

  Owi prostaczkowie z ewangelii to osoby niedojrzałe. Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy ze swojej niedojrzałości uczynili siłę swojego życia. A tylko wówczas stanie się ona naszą siłą, gdy zaprosimy do niej Boga żywego. Ojciec niebieski poprowadzi nas wówczas jak swoje dziecko, które potrzebuje wsparcia.

  Czy odkryłeś swoją niedojrzałość? Czy potrafisz się do niej przyznać? Czy zaprosiłeś do niej Jezusa?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za moją niedojrzałość, którą Ty masz moc przemienić w siłę.

 • Iz 26,7-19; Ps 102, 13-21; Mt 11,28-30

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODDAĆ SWOJE ZMĘCZENIE JEZUSOWI

  Mt 11, 28-30

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

  Zmęczenie i utrudzenie to stały element ludzkiego życia. Wszystko mamy na ogół do wykonania na wczoraj. Jezus zaprasza nas, abyśmy oddali Mu swoje zmęczenie. Warto jest nasze zaplanowane czynności przekonsultować z Jezusem, abyśmy odkryli ich sens i ujrzeli właściwą hierarchię wartości w naszym życiu.

  Czy twój plan dnia konsultujesz z Jezusem? Jak zachowujesz się gdy jesteś zmęczony?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za zdrowe zmęczenie. Dziękuję Ci, że Ty nadajesz sens mojemu zmęczeniu.

 • Iz 38,1-8; Iz 38, 10-16; Mt 12,1-8

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ, ŻE NASZE ŻYCIE SPOCZYWA W BOŻYCH RĘKACH

  Iz 38, 4-5

  Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: Idź i powiedz Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię cię. Trzeciego dnia pójdziesz do domu Pańskiego. Oto dodam do dni twego życia piętnaście lat. 

  Potrzebujemy odkryć, że nasze życie spoczywa w Bożych rękach. Bóg żywy jest Panem życia i śmierci. Nie żyjemy dlatego, że mamy pracę, że mamy gdzie mieszkać. Żyjemy i mamy jeszcze czas dlatego, że On powiedział do nas: Żyj! Rośnij!

  Czy oddałeś swoje życie w Boże ręce? Czy odkryłeś, że nie jesteś kimś przypadkowym?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję, że mogę doświadczyć, że czuwasz nad moim życiem.

 • Mi 2,1-5; Ps 10, 1-14; Mt 12,14-21

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PODOBAĆ SIĘ BOGU

  Mt 12, 8

  Oto mój Sługa, którego wybrałem; umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom.

  Chrześcijanie mają być ludźmi, którzy podobają się Bogu żywemu. Podobać się Bogu, to posiadać wiarę, która rodzi zaufanie i przyjaźń z Bogiem żywym. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają (Hbr 11, 6).

  Czy prosisz Jezusa o dar głębokiej wiary? Czy konsultujesz z Jezusem swoje wybory i problemy?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem wiernym i dobrym. Dziękuję za dar wiary.