off

Chodzić w Duchu Świętym (11-17.02.2018r.)

 

Chodzić w Duchu Świętym

 

 

 

 • Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32, 1-11; 1 Kor 10, 31–11, 1; Mk 1, 40-45

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SWÓJ TRĄD

  Mk 1, 40-41

  Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!” Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

  Jak długo wypieramy nasze choroby, uzależnienia, problemy małżeńskie (nigdy nie nazwane), brak przebaczenia niszczący od środka, nie jesteśmy wstanie sobie pomóc. Najpierw sami musimy odkryć i uznać, że istnieje problem. Dopiero wówczas może nastąpić drugi krok: szukanie tego, kto nam może pomóc. Uzdrowienie przynosi trzeci krok: zwrócenie się do osoby, która ma moc nam pomóc. Potrzebujemy wołać do Jezusa, aby odkrył nasz własny trąd, abyśmy mogli zostać uzdrowieni.

  Czy dostrzegasz swój własny trąd? Czy wołasz do Jezusa o uzdrowienie?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za ujrzenie mojego własnego trądu. Dziękuję za łaskę uzdrowienia.

 • Jk 1, 1-11; Ps 119, 67-76; Mk 8, 11-13

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DZIĘKOWAĆ ZA TRUDNE DOŚWIADCZENIA

  Jk 1, 2-4

  Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków.

  Trudne doświadczenia przeżywane w wierze są dla nas błogosławieństwem. Trudno to przyjąć, ale tylko Jezus potrafi nasze słabości, grzechy i głębokie rany oczyścić i przemienić w dar dla innych. Jak długo nie nauczymy się dziękować za trudne i bolesne doświadczenia w naszym życiu, tak długo nie doświadczymy swojego zmartwychwstania.

  Czy potrafisz dziękować Jezusowi za trudne doświadczenia swojego życia? Jakie owoce w twoim życiu rodzą trudne doświadczenia?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za trudne doświadczenia w moim życiu. Dziękuję, że moje cierpienie ma sens.

 • Jk 1, 12-18; Ps 94, 12-19 ; Mk 8, 14-21

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DEMASKOWAĆ POKUSY

  Jk 1, 12

  Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

  Każdy człowiek poddawany jest pokusom. Ważne jest, aby zdemaskować te pokusy i odkryć ich korzenie. Chcemy czy nie chcemy, jesteśmy poddani walce duchowej, w której podstawowym przejawem są pokusy. Diabeł atakuje nas w najsłabsze i nieuporządkowane dziedziny naszego życia. Potrzebujemy uzbroić się w narzędzia pozwalające demaskować obecność złego ducha i go zwyciężać. Walka duchowa toczy się na modlitwie.

  Czy jesteś człowiekiem modlitwy? Czy masz świadomość pokus, którymi atakuje cię zły duch?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że uzdalniasz mnie do walki duchowej. Dziękuję, że pozwalasz mi odkrywać korzenie moich pokus.

 • Jl 2, 12-18; Ps 51, 3-17 ; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WOŁAĆ Z CAŁYCH SIŁ O SWOJE NAWRACANIE

  Jl 2, 12-13

  „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą.

  Jeżeli zaczniesz wołać: Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną, to jesteś na właściwej drodze nawrócenia. Człowiek bowiem może podjąć trud nawrócenia, gdy zostanie do tego uzdolniony. Wołamy: Panie ratuj, bo ginę, ponieważ człowiek bez Jezusa Chrystusa nie wie po co żyje i może przegrać swoje życie. Potrzebujemy wołać z całych sił o nasze nawrócenie.

  Czy widzisz potrzebę nawrócenia? Czy wołasz z całych sił o dar nawrócenia?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar nawracania. Dziękuję, że uzdalniasz mnie do wołania o nawrócenie.

 • Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-6; Łk 9, 22-25

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOKONYWAĆ WYBORÓW

  Pwt 30, 15-16

  Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.

  Często zapominamy, że nasze życie jest wynikiem dokonanych wyborów. Nawet jeśli nic nie zmieniamy, to również jest to wybór: tego co znane. Bóg żywy zaprasza człowieka do wyborów: życia lub śmierci, błogosławieństwa lub przekleństwa. Wszystko zależy od naszych decyzji.

  Czy masz świadomość dokonywanych wyborów w swoim życiu? Czy na początku Wielkiego Postu masz odwagę wybrać Boga?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za łaskę wyborów w moim życiu. Dziękuję, że mam odwagę wybierać Ciebie.

 • Iz 58, 1-9; Ps 51, 3-19; Mt 9, 14-15

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ ISTOTĘ POSTU

  Iz 58, 6-7

  Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.

  Kościół zaprasza nas do odkrycia sensu postu i jego owoców. Celem postu jest demaskowanie i pokonywanie złego ducha. Jezus do swoich uczniów mówi, że niektóry rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko dzięki modlitwie i mocy postu. Jezus zaprasza nas do porządkowania swojego życia przez modlitwę i post.

  Czy odkryłeś moc postu w swoim życiu? W jakiej intencji chciałbyś pościć?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar postu w moim życiu. Dziękuję za zwycięstwa nad złym duchem.

 • Iz 58, 9-14; Ps 86, 1-6 ; Łk 5, 27-32

  CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ SENS I MOC SZABATU

  Iz 58, 13-14a

  Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu.

  Dla chrześcijan szabatem jest niedziela. Ma być ona dniem szczególnym do budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Nie ma być to czas wolny, w którym uzupełniamy zapasy robiąc zakupy, wykonując zaległą pracę (kosimy trawnik, myjemy okna itp.). Niedziela ma być czasem wdzięczności za dobro, które otrzymaliśmy w minionym, przeżytym tygodniu. Prośmy Jezusa, abyśmy odkryli sens i moc świętowania niedzieli.

  Czy potrafisz świętować niedzielę? Czy rozumiesz sens chrześcijańskiego szabatu, jego głębię i moc?

  Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za dar szabatu w moim życiu. Dziękuję Ci za łaskę dziękowania.