Rozważania biblijne do modlitwy osobistej

Niniejsze rozważanie przygotowywane są przez członków wspólnoty „On Jest” Ruchu Światło – Życie.


Obecnie możesz również pobrać aplikację „Lectio Divina” na urządzenia mobilne, która stanowi pomoc w takim czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali dobre decyzje.

Kliknij w poniższy przycisk i pobierz aplikację „Lectio Divina”.

Lectio Divina


Powyższa aplikacja jest elektroniczną wersją rozważań Lectio Divina, przygotowywanych od 2011 roku w formie drukowanej, z którymi możesz zapoznać się poniżej, i w których znajdziesz rozważania do codziennej modlitwy osobistej.

Zachęcamy do codziennego spotkania ze Słowem Bożym.

Modlitwy Świętego Franciszka

Poniżej zamieszczamy modlitwy, którymi święty  Ojciec Franciszek sławił Boga i Maryję.