off

Święcenie pokarmów wielkanocnych

W Wielką Sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od 9.00 do 18.00 z uwzględnieniem 5 osób na modlitwie.

W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów wielkanocnych.

Drodzy Parafianie.

Zgodnie z dawnym zwyczajem w Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny, tzw. „święcone”. Zwyczaj ten ma na przypominać prawdę wyrażoną przez św. Pawła słowami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). Obrzęd ten mogą sprawować kapłani i diakoni, ale z uwagi na obowiązujące ograniczenia nie jest to w tym roku możliwe. Błogosławieństwa pokarmów może jednak dokonać w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Poniżej zamieściliśmy Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.