off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 12.-19.11.2023r.

 • 12 listopada - XXXII Niedziela Zwykła 

  08.00         1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                      2/ Za zmarłych  Ludkowskich, Olszewskich, Ziembickich, Niedaszkowskich, o łaskę nieba dla nich.

  10.00          1/ W intencji Niny z okazji 17 rocznicy urodzin oraz urodzin, mamy Beaty, o błogosławieństwo
                            Boże dla całej rodziny.

                      2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  11.30           Do Anioła Stróża i Matki Bożej w intencji Melani z okazji 1 rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo
                       i potrzebne łaski.

  17:30           Nabożeństwo.

  18.00           1/ O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Teresy Dykier, Teresy Rakowieckiej, Małgorzaty i Urszuli.
                        2/ O łaskę nieba dla duszy Marii Dwojak - gregorianka.

 •  

 • 13 listopada - poniedziałek - wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaka i Krystyna

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  09.00       O drogę do zbawienia w niebie dla dusz świętej pamięci Stanisławy i Kazimierza Małodobrych.

  18.00        1/ W intencji Ojca Świętego Franciszka - Róże Różańcowe.
                    2/ O łaskę nieba dla duszy Marii Dwojak - gregorianka.
                    3/ Za śp. Henryka Gwardaka w 30 dzień po śmierci - od uczestników pogrzebu.

 • 14 listopada - wtorek - wspomnienie św. Mikołaja Tavelica i Towarzyszy

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  09.00       W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                    oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00        1/ Za świętej pamięci Annę, Halinę i Zygmunta.
                    2/ O łaskę nieba dla duszy Marii Dwojak - gregorianka.

 • 15 listopada - środa - Święto św. Alberta Wielkiego

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  09.00       O łaskę nieba dla duszy Marii Dwojak - gregorianka.

  18.00        1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                    2/ Msza w intencjach zbiorowych
                    3/ Ku czci Świętego Dydaka w intencji Braci Zakonnych: Rafała i Izajasza.
                    4/ W intencji Agnieszki z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                          o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

   

 • 16 listopada - czwartek - Rocznica Poświęcenia Katedry Wrocławskiej

  06.30       Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  09.00       Za zmarłych z rodziny: Mrozowicz, Rucińskich i Rekus, o łaskę nieba dla nich.

  18.00         1/ W intencji Brata Artura z okazji imienin.
                     2/ W intencji śp. Stanisława Basta, o łaskę nieba dla niego.

 • 17 listopada - piątek - Święto św. Elżbiety Węgierskiej

  06.30        W intencji Wspólnoty Klasztornej.

  09.00        Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  18.00        1/ Za żyjących i zmarłych członków Parafialnego Zespołu Caritas oraz wszystkich ich podopiecznych.
                    2/ Za śp. Mirosława Kruszwickiego, o dar nieba dla niego.

 • 18 listopada - sobota - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

  06.30         W intencji Panu Bogu Wiadomej.

  09.00         1/ Za tragicznie zmarłą w dniu 18 grudnia Ewę Halinę Cieślik.
                      2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  18.00          1/ W intencji Dzieci od Róż Różańcowych Rodziców Modlących się za Dzieci.
                      2/ Za śp. Władysława Krauze, o łaskę nieba.

 • 19 listopada - XXXIII Niedziela Zwykła 

  08.00         Za żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00          1/ W 6 rocznicę śmierci Bazylego, o spokój duszy.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Krystyny Tarnowskiej, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

  11.30           1/ Za świętej pamięci Halinę i Władysława Matejko oraz za zmarłych z rodziny Matejko i Sowińskich, o niebo dla nich.
                       2/ W 60 rocznicę urodzin Danuty, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże
                             błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

  17:30           Nabożeństwo.

  18.00           O łaskę nieba dla Iwony Serdakowskiej-Kotlarskiej w 1 rocznicę śmierci.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!