off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 11.12.-18.12.2022r.

 • 11 grudnia - III Niedziela Adwentu

  08.00          W rocznicę śmierci Joanny i Janusza Dybowskich, o łaskę nieba dla nich.

  10.00           1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia dla córki Marii.

  11.30            Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

  17.30            Nabożeństwo.

  18.00           O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla: Elżbiety, Wiktorii i Ewy
                        – Wspólnota Miriam

 •  

 • 12 grudnia - poniedziałek  

  06.30           Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka

  09.00           Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia dla córki Marii.

  18.00            1/ Msza święta wynagradzająca Bogu za popełnione grzechy.
                        2/ W intencji męża Adama okazji 30 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                              i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

 • 13 grudnia - wtorek - wspomnienie św. Łucji  

  06.30            1/ Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia dla córki Marii.

  09.00            Za śp. Bogdana Chęć.

  18.00             1/ W intencji Ojca Świętego Franciszka – Róże Różańcowe.
                         2/ Za śp. Władysławę Krauze, radość życia wiecznego.

 • 14 grudnia - środa - wspomnienie św. Jana od Krzyża 

  06.30          Za śp. Stanisława zmarłych rodziców, o łaskę nieba dla nich.

  09.00         Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

  18.00          Msza św. w intencjach zbiorowych. 

   

 • 15 grudnia - czwartek 

  06.30          Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

  09.00          O łaskę nieba dla świętej pamięci Weroniki Liberek – od ojca chrzestnego z żoną.

  18.00           1/ Z okazji imienin ojca Jozuego o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
                            i opiekę Matki Bożej – Margaretka.
                        2/ Dziękując Bogu za wszelkie łaski, zdrowie i opiekę dla Wandy, Władysława i jego całej rodziny,
                             prosząc o przemianę serca, Bożą opiekę, łaskę zdrowia i umocnienie w wierze.

 • 16 grudnia - piątek 

  06.30         W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00         W intencji świętej pamięci Danuty Szypulskiej w 1 rocznicę śmierci.

  18.00          Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

 • 17 grudnia - sobota 

  06.30           Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

  09.00           Za świętej pamięci braci i bratowe z rodziny Rutkowskich, o łaskę nieba dla nich

  18.00            1/ W intencji Dzieci od Róży Różańcowej Rodziców Modlących się za Dzieci.
                        2/ Za dusze śp. Stanisławy, śp. Anieli, śp. Henryka, śp. Karola i wszystkich zmarłych z rodzin, o życie wieczne.

 • 18 grudnia - IV Niedziela Adwentu

  08.00         W intencji Bogusławy w 65 rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
                       i z prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia.

  10.00          Za śp. Józefa w 4 rocznicę śmierci, śp. Wiktorię, o Miłosierdzie Boże i niebo dla nich.

  11.30           1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                       2/ Za duszę zmarłej Ewy Wojciechowskiej – gregorianka.

  17.30            Nabożeństwo.

  18.00           W 15 rocznicę śmierci Mariana Klimczaka, o łaskę nieba dla niego.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!