off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 03.04.-10.04.2022r.

 • 3 kwietnia - V Niedziela Wielkiego Postu

  08.00         1/ Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.
                      2/ Za żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00          1/ Z okazji 70. rocznicy urodzin Krystyny, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                           o zdrowie i boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
                       2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  11.30            W 6. rocznicę urodzin Klary, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą Boże
                        błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i zdrowie.

  17.15            Nabożeństwo Gorzkich Żali.

  18.00           Za zmarłych Władysława i Halinę Matejko i zmarłych z rodziny Matejko i Sawińskich.

 •  

 • 4 kwietnia - poniedziałek

  06.30         Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  09.00        Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00          1/ W 8. rocznicę śmierci Bogdana Załoga, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.
                      2/  Za + Przemysława Kawę.

 • 5 kwietnia - wtorek

  06.30        W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,
                      którzy polecają się naszym modlitwom.

  09.00         Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00          1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek.
                      2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

 • 6 kwietnia - środa

  06.30         Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  09.00        Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00        1/  Msza św. w intencjach zbiorowych. 
                    2/ Za Kapłanów.

 • 7 kwietnia - czwartek

  06.30        W 40. rocznicę urodzin, o łaskę wiary, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
                      Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  09.00         Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.30         1/ O nowe, liczne i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne.  
                      2/ Za śp. Jarosława Nowińskiego w 11. rocznicę śmierci i za śp. Janusza Nowińskiego w 13.
                           rocznicę śmierci.

 • 8 kwietnia - piątek

  06.30        W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00        Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00          1/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.
                      2/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek.

 • 9 kwietnia - sobota

  06.30         Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  09.00         Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00           1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek.
                       2/ Za śp. Gertrudę Spodzieja, o łaskę nieba dla niej – Róża M.B. Różańcowej.

 • 10 kwietnia - VI Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Męki Pańskiej

  08.00         Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  10.00          1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek.
                       2/ W intencji Bianki  okazji pierwszych urodzin.

  11.30            1/ Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej z prośbą o uzdrowienie dla Magdaleny.
                        2/  Rez. Halina J.

  17.15            Nabożeństwo Gorzkich Żali.

  18.00           W intencji: Krystyny, Katarzyny i Grażyny, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
                        Wspólnota Miriam.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!