off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 27.03.-03.04.2022r.

 • 27 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

  08.00         Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  10.00          1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek – z intencji wujka Wojciecha z rodziną.
                      2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  11.30           Do Anioła Stróża w intencji Michała Michockiego z okazji 1 rocznicy urodzin, z podziękowaniem
                       za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej. 

  17.15            Nabożeństwo Gorzkich Żali.

  18.00           1/ Za śp. Halinę, śp. Józefę i śp. Tadeusza.
                       2/ W 1. rocznicę śmierci Andrzeja Magnowskiego, o łaskę nieba i życie wieczne dla niego.

 •  

 • 28 marca - poniedziałek

  06.30         Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00         Za żyjących i zmarłych Parafian.

  18.00          1/ Za śp. Antoniego, o Miłosierdzie Boże.
                      2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

 • 29 marca - wtorek

  06.30        Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.

  09.00        W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,
                      którzy polecają się naszym modlitwom.

  118.00        1/ Za śp. Jacka, o łaskę Miłosierdzia Bożego dla niego.
                      2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

 • 30 marca - środa

  06.30        1/ Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.
                     2/ Z okazji urodzin Marka, z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą
                          o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

  09.00        Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00        1/  Msza św. w intencjach zbiorowych. 
                    2/ Za śp. Artura, z prośbą o łaskę nieba dla niego.

 • 31 marca - czwartek

  06.30        O zdrowie i Boże błogosławieństwo, łaskę zbawienia i pomoc w nauce dla Roberta.

  09.00        Za śp. Stanisława w 45 rocznicę śmierci, za śp. Jadwigę, za zmarłych z obu stron.

  18.30         1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek. 
                     2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

 • 1 kwietnia - piątek

  06.30        1/ Za śp. Mariannę o wieczną radość dla niej – gregorianka.
                     2/ Za śp. syna Mikołaja w 1 rocznicę śmierci.

  09.00        Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00         Do Anioła Stróża w intencji Mieczysława z okazji 4 rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo
                      i potrzebne łaski.

 • 2 kwietnia - sobota

  06.30          W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00          1/ Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.
                       2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  18.00           1/ O łaskę nieba dla duszy Weroniki Liberek.
                       2/ Za zmarłych rodziców Eustachię i Ryszarda, śp. Krystynę i śp. Floriana, o łaskę nieba
                            i Miłosierdzie Boże dla nich.

 • 3 kwietnia - V Niedziela Wielkiego Postu

  08.00         1/ Za śp. Władysławę, o łaskę nieba – gregorianka.
                      2/ Za żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00          1/ Z okazji 70. rocznicy urodzin Krystyny, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                           o zdrowie i boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
                       2/ Za śp. Jadwigę Zuchmańską, o łaskę nieba – gregorianka.

  11.30            W 6. rocznicę urodzin Klary, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą Boże
                        błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i zdrowie.

  17.15            Nabożeństwo Gorzkich Żali.

  18.00           Za zmarłych Władysława i Halinę Matejko i zmarłych z rodziny Matejko i Sawińskich.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 44 1240 6670 1111 0011 0640 8035

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!