off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 04.07.-11.07.2021r.

 • 4 lipca - XIV Niedziela Zwykła

  08.00          Za śp. Kamila Czarnieckiego, o dar życia wiecznego.

  11.00           W 1. rocznicę ślubu Dagmary i Patryka, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
                       o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo oraz z okazji urodzin Patryka.

  17.30            Nabożeństwo ku czci Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.

  18.00           Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej w intencji Leona w 12 rocznicę urodzin,
                        o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

 •  

 • 5 lipca - poniedziałek - wspomnienie św. Ireneusza

  09.00          Za śp. Henryka, śp. Irenę, śp. Helenę, śp. Józefa, śp. Longina, śp. Genowefę i zmarłych
                       z rodziny Dankowskich i Kochowicz, o Miłosierdzie Boże i dar wiecznej szczęśliwości.

  18.00          Za śp. Kazimierza o radość wieczną i za śp. Jadwigę.

 • 6 lipca - wtorek - wspomnienie bł. Urszuli Ledóchowskiej

  09.00         W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów oraz za tych,             
                       którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00          

 • 7 lipca - środa

  09.00         

  18.00         Msza zbiorowa: za kapłanów o świętość, gorliwość i wytrwanie
                      w powołaniu – Margaretki

 • 8 lipca - czwartek - wspomnienie św. Jana z Dukli

  09.00         Za śp. Annę Grad o łaskę nieba dla niej.

  18.00          Za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i ich rodzin.

 • 9 lipca - piątek - wspomnienie św. Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy

  09.00          

  18.00           Z okazji rocznicy ślubu Ewy i Antoniego, z podziękowaniem za Boże błogosławieństwo
                        i z prośbą o dalszą Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej.

 • 10 lipca - sobota - wspomnienie św. Weroniki Giuliani

  09.00          W intencji Panu Bogu wiadomej.

  18.00           W 13. rocznicę śp. Janusza Król, o łaskę nieba, za zmarłych z rodziny i dusze
                        w czyśćcu cierpiące.

 • 11 lipca - XV Niedziela Zwykła

  08.00          Do Anioła Stróża w intencji Jacka z okazji 1 rocznicy chrztu, o Boże błogosławieństwo, zdrowie
                        i opiekę Matki Bożej.

  11.00            W 41. rocznicę ślubu Jolanty i Eugeniusza i z okazji 14 rocznicy ślubu Ani i Sebastiana,
                        z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia.

  17.30            Nabożeństwo ku czci Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.

  18.00            Za śp. Józefa i Irenę, siostrę Zenobię i za śp. Dziadków z rodziny Bogusiów i Dobrzalskich.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!