off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 21.02.-28.02.2021r.

 • 21 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu

  08.00           1/ O łaskę zdrowia dla Weroniki, Józefa, Wioletty i Karoliny.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  10.00            1/ Dziękczynna z okazji 11 rocznicy urodzin Idy i 54 rocznicy urodzin Marka,
                              z prośbą o ufność Bożą dla nich i ich rodziców.
                         2/ Za śp. Wiktorię w 19 rocznicę śmierci, o dar nieba.

  11.30             W intencji 11 rocznicy urodzin Klary, o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

  17.30            Gorzkie żale.

  18.00           Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

 •  

 • 22 lutego - poniedziałek - Św. Katedry Św. Piotra Apostoła

  06.30           1/ Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  09.00           W intencji syna, o zdrowie fizyczne i psychiczne, zdanie egzaminu i o dobrą pracę.

  18.00            1/ O Miłosierdzie Boże dla śp. Bronisławy i śp. Józefa Plaminiak oraz o życie wieczne.
                        2/ Za śp. Ojca Hugolina, o dar nieba.

 • 23 lutego - wtorek

  06.30           1/ W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                             oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

  18.00            1/ O łaskę nawrócenia Marka.
                        2/ Za śp. Jana Kuśmierz w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

 • 24 lutego - środa

  06.30           1/ Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  09.00           Za Adriannę i Tomasza Kliś z synami: Tymoteuszem, Filipem i Jakubem, o łaskę żywej wiary
                        i poddanie się woli Bożej. 

  18.00            Msza zbiorowa.

 • 25 lutego - czwartek

  06.30           Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  18.00           1/ W intencji ojca Mirosława, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego – Margaretka.
                       2/ W intencji Misji świętych – Róże Różańcowe.

 • 26 lutego - piątek

  06.30           W intencji syna Romana o potrzebne łaski i Bożą opiekę.

  09.00           Za tragicznie zmarłą śp. Siostrę, o łaskę nieba – od siostry Elżbiety z rodziną.

  18.00           1/ Za śp. Zofię Kłos w 15 rocznicę śmierci, o radość życia wiecznego.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

 • 27 lutego - sobota

  06.30           W intencji Panu Bogu wiadomej.

  09.00           1/ Za żyjących i zmarłych Parafian.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  18.00            1/ Za śp. Tomasza Jabłońskiego, o dar nieba – od Babci i Dziadka.
                        2/ W intencji Karola i Gabriela w rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo,
                             o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny.
                        3/ W 30. dzień po pogrzebie śp. Jerzego Helm, o radość życia wiecznego.

 • 28 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu

  08.00           1/ O pokój duszy i radość wieczną dla śp. rodziców Karoliny i Wojciecha, śp. Emilii i Józefa,
                              śp. brata Jana i śp. siostry Danuty.
                         2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kazimierza o nawrócenie i głęboką wiarę.

  10.00            1/ W intencji Marty z okazji urodzin, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
                        2/ Z okazji 10 rocznicy urodzin Madzi, z podziękowaniem za wszelkie łaski,
                             prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie.

  11.30             1/ Za śp. Annę i śp. Jacka oraz śp. Janinę.
                         2/ W 1. rocznicę urodzin Józefiny, o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

  17.30            Gorzkie żale.

  18.00           W intencji ojca Romana, o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo – Margaretki.

 •  

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!