off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 24.01.-31.01.2021r.

 • 24 stycznia - III Niedziela Zwykła

  08.00           1/ Za śp. Andrzeja i za zmarłych z rodziny, o niebo dla nich.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia.

  10.00           1/ Do Anioła Stróża w intencji Huberta z okazji 14 rocznicy urodzin.
                       2/ Do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Julii, o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo.

  11.30            W intencji rodziny Janiak, dziękując Bogu za szczęśliwy poród i prosząc o łaski dla całej
                        rodziny i wszystkich modlących się za rodzinę.

  17.30             Nabożeństwo kolędowe.

  18.00            Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.

 • 25 stycznia - poniedziałek - Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

  06.30           O dar potomstwa dla Tomka i Eweliny.

  09.00           Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia.

  18.00            1/ W intencji Misji świętych – od Róż Różańcowych.
                        2/ Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.

 • 26 stycznia - wtorek - wspomnienie św. Tymoteusza i św. Tytusa

  06.30           Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia.

  09.00           W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo, dobrodziejów
                        oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00            1/ Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.
                        2/ W intencji Bartosza Bednarskiego, o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na czas sesji.

 • 27 stycznia - środa

  06.30          1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

  09.00          Za śp. Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.

  18.00           Msza święta zbiorowa.

 • 28 stycznia - czwartek - wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

  06.30          1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

  09.00          Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.

  18.00           1/ W intencji Panu Bogu wiadomej.
                       2/ Za + Kazimierza Wyborskiego w 30 dzień po śmierci, od uczestników pogrzebu.

 • 29 stycznia - piątek

  06.30          1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia.
                       2/ Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

  09.00          Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.

  18.00           Dziękczynna, za modlących się o zdrowie Weroniki i jej najbliższych.

 • 30 stycznia - sobota - wspomnienie św. Hiacynty Mariscotti

  06.30           Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka.

  09.00           1/ Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka.          
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia

  18.00           Z okazji 2 rocznicy urodzin Basi, z podziękowaniem za otrzymane łaski
                        i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej..

 • 31 stycznia - IV Niedziela Zwykła

  08.00           1/ Za żyjących i ++ Parafian.
                        2/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Kingi, o łaskę uzdrowienia

  10.00           Za + Mariana Niewiadomskiego, o radość życia wiecznego – gregorianka

  11.30            1/ Za + Reginę Erd, o wieczną radość dla niej.
                        2/  Z okazji 75 rocznicy urodzin Józefa, dziękując z otrzymane łaski i prosząc o zdrowie i opiekę Matki Bożej.

  17.30             Nabożeństwo kolędowe.

  18.00            Do Dworu Niebieskiego o zdrowie dla Marii Spyrka..

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!

 

Autor