off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 29.03.-05.04.2020r.

 • 29 marca - V Niedziela Wielkiego Postu

  08.00      Za + Janinę Kuśnierek i za + Zbigniewa Pitera, o radość życia wiecznego i niebo dla nich.

  10.00       W intencji Dominiki z okazji 26 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski
                    i z prośbą o błogosławieństwo Boże i dar zdrowia.

  11.00        Za ++ Stanisławę i Józefa, Leopolda, Danutę i Barbarę Rutkowskich.

  12.00        W intencji Katarzyny o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

  16.00        Za + Janinę Albkowicz o życie wieczne.

  18.00        Za + Stanisławę (gregorianka).

 • 30 marca – poniedziałek

  06.30      Za + Stanisławę (gregorianka).

  09.00      Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka). 

  18.00       Za + Elżbietę w 30 dzień po śmierci – od uczestników pogrzebu.

 • 31 marca – wtorek

  06.30        Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka).

  09.00        W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, rodzeństwo,  dobrodziejów
                     oraz za tych, którzy polecają się naszym modlitwom.

  18.00         Za ++ rodziców Marię i Leona, Elżbietę i Pawła.

 • 1 kwietna - środa

  06.30       Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka).

  09.00       W intencji seniorów naszej Parafii.

  18.00        Do Anioła Stróża z okazji 2 rocznicy urodzin Mieczysława Jankowskiego, prosząc o błogosławieństwo Boże,
                    opiekę i zdrowie.

 • 2 kwietnia - czwartek

  06.30       Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka).

  09.00       W 15 rocznicę powstania Wspólnoty MIRIAM, z podziękowaniem za dar życia świętego Jana Pawła II.

  18.00        O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne – od Róż Różańcowych.

 • 3 kwietnia - piątek

  06.30      Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka).

  09.00      W intencji Panu Bogu wiadomej.

  18.00       O łaskę nieba w 6 rocznicę + ś.p. Bogdana Załoga , ++ rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 • 4 kwietnia - sobota

  06.30      Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka).

  09.00      Do Świętego Antoniego z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze z okazji urodzin.

  18.00       Za + Jacka Młochowskiego w 2 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego i dostąpienie Bożego Miłosierdzia.

 • 5 kwietnia - Niedziela Palmowa

  08.00      Z żyjących i zmarłych Parafian.

  10.00       Za ++ Mariannę i Kazimierza Marczyńskich, oraz za ++ z rodziny o radość wieczną.

  11.00        Za dusze świętej pamięci Władysława i Haliny Matejko o życie wieczne dla nich i o Miłosierdzie Boże.

  12.00        

  16.00        Za + Janinę Albkowicz o życie wieczne.

  18.00        Za + Zofię Grażynę Makowiecką (gregorianka).

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!