off

Intencje
Mszalne

 

INTENCJE MSZALNE 10-17.11.2019

 • 10 listopada - trzydziesta druga niedziela zwykła

  08.00      1/ O radość wieczną dla + Teodora, za ++ z rodziny i  za dusze w czyśćcu cierpiące.  
                   2/ Za + Michalinę Partyka (msza gregoriańska).

  10.00      W intencji żyjących i zmarłych Parafian.

  11.30        Za + Krystynę Wąsik (msza gregoriańska).

  17.30       Nabożeństwo popopłudniowe.

  18.00      Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).

 • 11 listopada  – poniedziałek - wspomnienie św. Marcina z Tours

  06:30    1/ Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).
                 2/ Z + Michalinę Partyka (msza gregoriańska).

  09.00    1/ W intencji Ojczyzny
                 2/ Za + Krystynę Wąsik (msza gregoriańska).

  18.00     Za + Stanisławę w 1 rocznicę śmierci

 • 12 listopada  – wtorek - wspomnienie św. Jozafata.

  06:30   Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).

  09.00   1/ W intencji żyjących i zmarłych rodziców zakonników, dobrodziejów oraz za tych,
                którzy polecają się naszym modlitwom.
                2/ Za + Michalinę Partyka (msza gregoriańska).

  18.00   Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

 • 13 listopada – środa - wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.

  06:30    Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).

  09.00    Za + Krystynę Wąsik (msza gregoriańska).

  18.00     1/ W intencjach Papieża Franciszka.
                 2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

 • 14 listopada - czwartek  - wspomnienie świętych Mikołaja Tavelicia i Towarzyszy

  06:30     Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).

  09.00     1/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.
                  2/ Za + Krystynę Wąsik (msza gregoriańska).

  18.00      1/ W intencji Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
                  2/ W intencji ojca Teodora z okazji imienin.

 • 15 listopada - piątek - Uroczystość św. Alberta Wielkiego

  06:30     1/ Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).  

  09.00     1/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.
                  2/ Za + Krystynę Wąsik (msza gregoriańska).

  18.00    1/ W intencji żyjących i zmarłych parafian.
                  2/ Za + Zdzisława Wandoch w 30 dzień po śmierci.

 • 16 listopada - sobota

  06:30       Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska). 

  09.00       1/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.
                    2/ Za + Krystynę Wąsik (msza gregoriańska).

  18.00        1/ W intencji brata Artura.
                     2/ W intencji dzieci od Róż Różańcowych Rodziców.

 • 17 listopada - trzydziesta trzecia niedziela zwykła

  08.00     W 90 rocznicę urodzin Gertrudy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze. 

  10.00      Za + Bazylego Kopacza.

  11.30        1/ W intencji Parafialnego Zespołu Caritas.
                   2/ Do Dworu Niebieskiego o powrót do zdrowia syna Michała i o potrzebne łaski.

  17.30       Nabożeństwo popopłudniowe.

  18.00      Za + Zbigniewa Salomon (msza gregoriańska).

Zamawianie intencji mszalnych

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

KKK 1367: Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, w tym także Mszy Świętych gregoriańskich za zmarłych oraz  Mszy Świętych do Dworu Niebieskiego za żywych.

Intencje przyjmujemy osobiście w zakrystii po każdej Mszy Świętej oraz w kancelarii parafialnej.

Odpowiadając na pytania wiernych informujemy, że istnieje już możliwość wpłacania ofiar na rachunek bankowy. W przypadku wybrania takiej możliwości bardzo prosimy o dokonanie wpłaty, jednakże dopiero po potwierdzeniu przez nas możliwości odprawienia Mszy Świętej, na rachunek bankowy:

Klasztoru Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej
ul. Redycka 10/12
51-169 Wrocław
nr 64 1600 1462 1847 6991 7000 0182

Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać!